Svečana prisega sudaca porotnika

0
858

Stupanjem na snagu Zakona o područjima i sjedištima sudova 01. siječnja 2019. godine ustanovljen je Općinski sud u Vinkovcima kao sud pune nadležnosti. Sukladno tome, predsjednik Suda zatražio je provođenje postupka imenovanja sudaca porotnika.

Isto tako, sucima porotnicima Općinskog suda u Vukovaru istekao je mandat te je po zahtjevu predsjednice Suda pokrenut postupak imenovanja. Na temelju Zakona o sudovima, suce porotnike po prijedlogu gradskih i općinskih vijeća imenuje Županijska skupština.

Županijska skupština je na 25. sjednici održanoj 20. veljače 2020. godine imenovala suce porotnike Općinskog suda u Vinkovcima i Vukovaru. U nazočnosti predsjednika Općinskog suda u Vinkovcima Ivana Katičića, suci porotnici su položili prisegu pred predsjednikom Županijske skupštine Draženom Milinkovićem.

U velikoj županijskom vijećnici u Vukovaru pred predsjednikom Skupštine, prisegu su položili imenovani  suci porotnici za ostale kaznene predmete i suci porotnici za mladež Općinskog suda u Vukovaru.

Suci porotnici imenuju se na mandat od četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovo imenovani.