Foto: MojFaks
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku objavilo je natječaj za upise u  I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija na svojim znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama za akademsku godinu 2020./2021.
Na studije Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku ove se godine mogu upisati 3.684 nova studenta. U odnosu na lani to je 41 mjesto manje, a od predviđenog ukupnog broja mjesta za redovne studente predviđeno je 2.939 mjesta, za izvanredne 686 mjesta te za strane studente 59 mjesta.
Najviše je mjesta na Ekonomskom fakultetu, 425, a slijede Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 365 te Filozofski fakultet, 310.
Odlukom o posebnim upisnim kvotama za Hrvate izvan Hrvatske predviđena su 72 mjesta. Posebne upisne kvote odnose se na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i na hrvatske iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

http://www.unios.hr/wp-content/uploads/2020/06/Natje%C4%8Daj-za-upis-studenta-2020.-g-2.pdf