Na ovaj dan 19. studenoga već dugi niz godina obilježava se Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece, na inicijativu UN-ove partnerske organizacije Women’s World Summit Foundation – WWSF.

Ured pravobraniteljice za djecu pridružio se toj inicijativi još 2007. godine, aktivnim poticanjem obilježavanja toga dana u institucijama i organizacijama koje rade s djecom i za djecu. WWSF je tijekom godina nadogradio i proširio ovu aktivnost u svjetsku kampanju pod nazivom “19 dana aktivizma za prevenciju nasilja nad djecom i mladima” koja je usmjerena na razvoj prevencijske kulture te nudi 19 tema ili područja u kojima su najizraženiji rizici od zlostavljanja i zanemarivanja djece.

Kako bi potaknuo profesionalce koji rade s djecom i aktiviste za dječja prava da s djecom provode stručno utemeljene edukativne i zagovaračke akcije, WWSF je i ove godine objavio priručnik pod naslovom “19 Days of activism for prevention of violence against children and youth 1-19 November”.

On sadržava ključne informacije, podsjetnik na članke Konvencije o pravima djeteta i druge povezane dokumente, upućuje na korisne izvore te pruža obilje ideja i poticaja za rad s djecom i mladima na prevenciji svih vrsta nasilja nad djecom. Vodeća tema za 2019. godinu je sprečavanje diskriminacije djece na temelju zdravstvenoga stanja. 

Pravobraniteljica za djecu pridružuje se kampanji te poziva sve nastavnike, odgojitelje i voditelje aktivnosti s djecom da različitim aktivnostima pridonesu izgradnji nulte tolerancije prema nasilju nad djecom, u skladu s krilaticom: Nema opravdanog nasilja nad djecom. Svako nasilje nad djecom može se spriječiti.

Ovogodišnja kampanja u cijelom svijetu protječe u znaku obilježavanja 30. godišnjice UN-ove Konvencije o pravima djeteta, koja će se navršiti 20. studenoga 2019. i koja se zrcali u brojnim aktivnostima Ureda pravobraniteljice za djecu održanim i planiranim u posljednjem kvartalu 2019. godine. Organizirani su posjeti institucijama u kojima borave djeca, potaknuti su stručni sastanci i rasprave o brojnim pitanjima zaštite prava djece, a posebno djece s problemima u ponašanju smještene u domovima za odgoj.

Središnja aktivnost obilježavanja 30. obljetnice Konvencije o pravima djeteta bit će svečano događanje u Hrvatskome saboru 20. studenoga 2019., na kojem će sudjelovati djeca iz cijele Hrvatske, a koje zajedno organiziraju pravobraniteljica za djecu, Savez društava Naša djeca Hrvatske i UNICEF-ov ured za Hrvatsku. U događaju će aktivno sudjelovati svi članovi Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu i govoriti o važnosti dječje participacije, odnosno prava na sudjelovanje. Djeca iz drugih organizacija predstavit će još desetak drugih područja zaštite prava djece.