U povodu Svjetskog dana sigurnosti pacijenta, Ministarstvo zdravstva danas je predstavilo Nacionalni program za sigurnost pacijenta, o kojemu će uskoro započeti e-savjetovanje, a cilj mu je unaprijediti standarde i praksu koji će smanjiti broj neželjenih događaja, poput pogrešaka u liječenju ili učestalosti infekcija.

17. rujna uspostavljen je kao Međunarodni dan sigurnosti pacijenta temeljem rezolucije Svjetske zdravstvene organizacije. Sigurnost pacijenta imperativ je kvalitetne zdravstvene skrbi i prioritetno područje zdravstvenog sustava, a usvajanjem ove odluke iskazuje se važnost sigurnosti pacijenta u cijelom svijetu. Datum 17. rujna simbolizira jačanje svijesti o sigurnosti pacijenta u svim zdravstvenim sustavima.

Prema epidemiološkim podacima neželjeni događaji koji za posljedicu imaju nenamjernu štetu za pacijenta nanesenu pogreškom tijekom liječenja u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi pojavljuju se u 8% do 12% hospitaliziranih pacijenta. Velik broj neželjenih događaja kako u bolničkim zdravstvenim ustanovama tako i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti se može spriječiti. U složenim visokorizičnim procesima kao što je pružanje zdravstvene skrbi nikada nije moguće predvidjeti sve rizike, ali uvijek se treba i može težiti ka unapređenju sigurnosti pacijenta, pri čemu dobra komunikacija između svih strana ima ključnu ulogu.