Svjetski dan voda, 22. ožujka, ove se godine obilježava na temu “Nikoga ne smijemo ostaviti po strani – Voda za sve!” kako bi se naglasak stavio na vodu kao osnovno ljudsko pravo.

Svjetski dan voda obilježava se kako bi se mogla istaknuti važnost i nezamjenjivost vode za ljudsku potrošnju i promovirati upravljanje vodnim resursima. Nakon Konferencije o okolišu i razvoju Ujedinjenih naroda u Rio de Janeiru 1992., Opća skupština UN-a, odlučila je da se 22. ožujak svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan, diljem svijeta, posebno skrene pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse.

U Hrvatskim vodama kažu da je ove godine naglasak na vodi kao osnovnom ljudskom pravu.

“Marginalizirane skupine: žene, djeca, izbjeglice, autohtoni narodi, osobe s invaliditetom i mnogi drugi, često budu zanemareni, a ponekad se suočavaju i s diskriminacijom dok pokušavaju pristupiti svježoj vodi koja im je prijeko potrebna”, kažu u Hrvatskim vodama te ističu kako Svjetski dan voda naglašava upravo tu problematiku: Zašto su ljudi ostavljeni bez vode za ljudsku potrošnju i što se može učiniti da bi se do njih došlo?

Najavljuju da će se o problemima nestašice i nedostupnosti vode za ljudsku potrošnju s kojima se susreću milijuni ljudi diljem svijeta govoriti i na obilježavanju Svjetskog dana voda koje organiziraju u Nacionalnom parku Plitvička jezera.

Republika Hrvatska je po rezervama vode među najbogatijim zemljama Europe i svijeta, 36% ukupne površine Hrvatske pokriveno je vodama, a godišnje se u za potrebe vodoopskrbe crpi 460.000.000 kubika vode.