Turistička zajednica Grada Vukovara danas je otvorila Regionalni centar mobilnosti u sklopu projekta Transdanube.Pearls. Projekt povezuje 9 država i 15 partnera, a Vukovar od projekta ima milijun kuna. Oko 85 % sufinancira Europski fond za regionalni razvoj, a ovaj europski projekt, moglo se čuti, svrstava Vukovar u dunavske turističke bisere.

“Vukovar ima dobro izgrađenu biciklističku infrastrukturu i vožnju na elektrosolarnom brodu te će biti centar za Podunavlje od granice s Mađarskom do Iloka”, istaknula je ovom prilikom direktorica Turističke zajednice grada Vukovara Marina Sekulić.

Nakon otvaranja Centra na Autobusnome kolodvoru Vukovar predstavljen je autobus s nosačima za bicikle na autobusnoj liniji Vukovar–Osijek.