Grad Vinkovci u sklopu projekta “Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju”, koji se provodi u okviru Poziva “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, a u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. godine, objavio je Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika u vinkovačkim osnovnim školama.

Ovom prilikom traže 25 pomoćnika u nastavi i jednog stručnog komunikacijskog posrednika koji bi radili minimalno 20 sati tjedno, ovisno o potrebama učenika s teškoćama u razvoju. Ugovor se potpisuje na određeno vrijeme, najduže do kraja nastavne godine 2019/2020.

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati su završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.