U okviru projekta e-Poslovanje: “Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja (E-BUSINESS), faza II“, Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije organizira trodnevnu radionicu za male i srednje poduzetnike kako bi ih upoznala s projektom i koristima koje će sudionici imati od sudjelovanja na ovom projektu te im predstavila neke od uspješnih primjera korištenja e-poslovanja.

Glavni partner ovog projekta je Ministarstvo poduzetništva i obrta Republike Hrvatske, a financiran je sredstvima Europske unije u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost. Radionice će biti održane od 28. do 30. studenog u Poslovno-inovacijskom centru BIC-Vukovar (Gospodarska zona 15, Vukovar) – Dvorana za edukacije.

Prvoga dana predavanje će održati
Ivan Marijanović, HGK Vukovar, na temu “Upravljanje sadržajem internetskih stranica” i Danijel Naletilić iz Razvojne agencije VSŽ na temu “Marketing u poslovanju”, dok će 29. studenog Slavica Turić iz Informatike Fortuno govoriti više o GDPR-u. Posljednjeg dana Momir Grgec, Informatika Fortuno, govorit će na temu “Internet sigurnost, a Danijel Naletilić održat će predavanje “Marketing u poslovanju II.”

Više informacija potražite na: http://www.ra-vsz.hr/vijesti/poziv-na-trodnevnu-radionicu-e-poslovanje-28-30-11-bic-vukovar/5170