Vinkovačke udruge kojima su raspodijeljena sredstva temeljem javnog poziva za programe u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu zaključno s današnjim danom trebale su predati svoja izvješća o izvršenju programa. Riječ je o 66 udruga, koje su prijavile ukupno 94 programa.

Epidemija koronavirusa odrazila se i na udruge u kulturi i tehničkoj kulturi pa su tako i ugovori za dodjelu sredstava iz proračuna Grada Vinkovaca za 2020. godinu potpisani tek u svibnju, a ukupan iznos predviđen za raspodjelu temeljem javnog poziva za programe u kulturi i tehničkoj kulturi za prošlu godinu u konačnici je bio manji od predviđenoga. Kako je epidemija koronavirusa poremetila kompletan život pa tako i rad udruga, “ostani doma” vrijeme za udruge je proteklo u iščekivanju normalizacije života i usklađivanju programa za 2020. godinu s novonastalom situacijom, a koliko je to bilo moguće ovisilo je i o aktivnostima kojima se pojedine udruge bave.

Usklađivanje programa radilo se u suradnji s Upravnim odjelom za turizam i kulturu, a temeljem toga donesena je i odluka o raspodjeli sredstava sukladno aktualnim okolnostima. Tako je, umjesto prvotno planiranih 900 tisuća kuna, nakon korekcija zbog nastale situacije, za ovu namjenu iz proračuna izdvojeno ukupno 680 tisuća kuna. Kako su tri udruge odustale su od proračunskih sredstava jer se ispostavilo da neće moći izvesti programe koji su planirani i prijavljeni na natječaj, od ukupno prijavljenih 69 udruga sredstva je dobilo njih 66 i to 44 udruge u kulturi i 22 udruge u tehničkoj kulturi.