U Drenovcima bi uskoro trebala početi gradnja gotovo osam i pol milijuna kuna vrijednog Centra za preradu GMO free soje, od tog iznosa čak 85% bespovratna su sredstva Europske unije, a drenovački centar će, uz organizacijsku i znanstvenu podlogu, biti prvi takvog tipa u Hrvatskoj.

Nositelj projekta je Vukovarsko-srijemska županija, a partner Općina Drenovci, a sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije osigurana su u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu nepovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” godine za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Najkasnije do 1. veljače 2021. bit će ishođena građevinska dozvola, a gradnja i opremanje Centra bit će prijavljeni kroz Projekt Slavonija, Baranja i Srijem za financiranje EU sredstvima.

“Za gradnjom Centra već godinama postoji velika potreba i za našu županiju on će biti od iznimno velikog značaja. Soja je jedna od ratarskih kultura koju Hrvatska mnogo više izvozi nego što je uvozi. Najveći je problem to što nema kapacitete za preradu soje, koja je iznimno tražena roba na svjetskom tržištu. Organizacijska komponenta imat će zadaću organizirati sve primarne proizvođače soje jer sada su osuđeni nakon vršidbe soju predati u neki silos, uz nepoznatu cijenu, nepoznate rokove. Želja nam je da Centar bude javno-privatno partnerstvo između Županije i drugih institucija i ustanova i privatnih proizvođača, dakle da oni upravljaju sudbinom svoga proizvoda. Plasman će biti sigurniji, a zarada bolja”, objašnjava za Glas Slavonije pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i infrastrukturu naše županije Andrija Matić.

Napominje i da se proteklih godina na našem području primjećuje značajno povećanje površina zasijanih sojom. Važna komponenta Centra bit će i omogućavanje certificiranja GMO free soje. Cilj budućega Centra je i razvoj nacionalnog sjemenarstva i kreiranje domaćim proizvođačima najprihvatljivijih sorti soje. Među njima su i one sorte koje bi, nakon žetve ječma i uljane repice, pa i pšenice, bile ponovno zasijane.

Centar će se baviti preradom soje za uporabu za stočnu i ljudsku prehranu, ali će u suradnji s osječkim fakultetom zadovoljiti i sve navedene komponente koje su od iznimnog značenja. Drenovci su kao najpovoljnija lokacija odabrani zbog prostora koji zadovoljava potrebnu vlagu u zraku, koja je za uzgoj soje vrlo bitna jer soja je mahunarka, a mahunarke cvatu kroz godinu u više navrata i svaka mahuna novi je klas. Da bi se ona oplodila, mora biti dovoljno vlage, a najviše je ima u posavskim nizinama. Važno je napomenuti da su uz gradnju Centra za preradu GMO free soje u Drenovcima, u našoj županiji u planu još tri važna projekta, odnosno izgradnja Autoparka Lipovac, izgradnja regionalne klaonice s rasjekaonicom mesa i hladnjačom u Otoku i projekt županijskog Transportno-logističkog centra u Vinkovcima.