Za sigurnost pješaka, osobito djece kao najugroženije skupine sudionika u prometu, prometni znakovi i prometne oznake su od iznimne važnosti. Prometne gužve i sve veća užurbanost često mogu biti kobni za pješake, stoga je važno pridržavati se svih znakova i oznaka koji prvenstveno postoje kako bi zaštitili sve sudionike u prometu. Veliku, ako ne i najveću važnost imaju pješački prijelazi preko kojih svakodnevno prođe velik broj automobila i pješaka. Međutim, i pješaci i vozači moraju biti na oprezu.

I u našem gradu pokazala se potreba za pješačkim prijelazima koji štite ponajviše našu djecu i školarce. Svake godine grade se novi pješački prijelazi i time se širi gradska mreža. Jedan od takvih gradi se i u ovim trenutcima i to u ulici bana Josipa Jelačića. Prema riječima Dalibora Šandrka, pročelnika Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada, građani iz spomenute ulice izrazili su potrebu za izgradnjom pješačkog prijelaza, budući da do crkve moraju ići skroz okolo kako ne bi morali prelaziti cestu i tako dovoditi sebe u opasnost. Radovi su počeli prije nekoliko dana, a čim stigne ljepše vrijeme slijedi bojanje i time se radovi privode kraju. Budući da se radovi nalaze na državnoj cesti, Grad Vinkovci radi na pristupnim stazama, dok su iz Državnih cesta zaduženi za sam prijelaz, odnosno bojanje i znakove.

“Konstantno radimo na pješačkim prijelazima, kako na njihovoj izgradnji, tako i na održavanju. I ove godine planiramo izgradnju nekoliko pješačkih prijelaza. Najčešće prakticiramo izgradnju prijelaza onda kada Mjesni odbori iskažu potrebu ili kada građani pokrenu inicijativu, a to je ponajviše u naseljima koja broje puno djece i školaraca”, istaknuo je Šandrk.

Da se u gradu održavaju i grade pješački prijelazi, potvrdio nam je i Rihard Gatti, stručni suradnik za održavanje i nadzor. Ističe kako je prošle godine izgrađeno nekoliko pješačkih prijelaza diljem grada, ali da se u ovoj godine planira izgradnja još nekoliko. “Najvažnije je spomenuti izgradnju dva prijelaza u ulici Alojza Stepinca kod Vibrobetona, jedan će biti izgrađen u Dugoj ulici, jedan prema Mirkovcima prije pruge i jedan na Kunjevcima gdje će biciklisti s novoizgrađene biciklističke staze sigurno moći preći cestu”, rekao je Gatti te dodao kako se svake godine radi na održavanju izgrađenih pješačkih prijelaza u smislu bojanja i označavanja svih crta u gradu.

Važno je spomenuti i ulogu građana koji jednako moraju biti oprezni u situacijama kada prelaze cestu na obilježenom prijelazu, kao i onda kada nema prijelaza ili nije u neposrednoj blizini. Kad se vozač približava obilježenom pješačkom prijelazu, dužan je kretati se sigurnosnom brzinom tako da ne ugrožava pješake, odnosno tako da može zaustaviti vozilo da bi propustio pješake koji su već stupili na pješački prijelaz. S druge strane, ako u blizini nisu pješački prijelazi, ako nisu udaljeni više od 50 metara u naselju, odnosno 100 metara izvan naselja, ulicu se može prelaziti bez zaustavljanja i najkraćim putem, nakon što se prije stupanja na kolnik pješak uvjeri da to može učiniti na siguran način.