Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu Grada Vinkovaca ima vrlo širok djelokrug rada. U nizu poslova kao jedan od aktualnih pročelnica Marina Šimić Karaula izdvaja uspostavu Registra imovine Grada Vinkovaca.

Upravljanje nekretninama podrazumijeva sve sustave i koordinirane aktivnosti kojima Grad optimalno i održivo upravlja svojom imovinom, kaže pročelnica Šimić Karaula, ističući kako je riječ o učinkovitom i proaktivnom djelovanju kojim se osigurava da imovina proizvodi optimalne kratkoročne i dugoročne rezultate, uključujući tijek novca i povećanja vrijednosti.

U okviru upravljanja nekretninama postiže se dobrobit za cijelu zajednicu, a kao segment upravljanja nekretninama mogu se izdvojiti evidencija nekretnina, održavanje nekretnina, njihovo unaprjeđenje, briga o upotrebi i ekonomskoj dobiti za proračun Grada Vinkovaca. Conditio sine qua non upravljanja nekretninama je ustrojavanje Registra imovine Grada Vinkovaca, a koji je temelj izrade kvalitetne Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Vinkovaca, koja osigurava dugoročne ciljeve i smjernice za učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje nekretninama”, ističe Marina Šimić Karaula.

Registar imovine je, pojašnjava, kompletna analitička evidencija upravljanja i raspolaganja imovinom u kojemu se sama nekretnina opisuje atributima koji se dinamički mijenjaju u ovisnosti od vrste pojedine nekretnine (broj korisnika jedinice imovine, iskorištenost površine objekta, površina uređenog dijela nekretnine, površina zemljišta, kultura, zemljišnoknjižni podaci, katastarski podaci, fotografije sa terena…). Grad Vinkovci je trenutno u postupku implementiranja postojećih evidencija svojih nekretnina u sam Registar imovine. Pri tome se svaka nekretnina promatra i analizira zasebno, te se može reći i kako taj posao nikada ne završava 100% jer se stalno nadograđuje.

Cilj uspostave takvog Registra je da u svakom trenutku imamo sve moguće podatke o svakoj pojedinoj nekretnini. Analizirajući svaku jedinicu imovine zasebno, a imamo ih preko 1000, dolazimo do odgovora na pitanje što dalje s njom. Da li ju prodati? Da li ju iznajmiti i u koju svrhu? Da li joj promijeniti namjenu kako bi mogli s njome efikasnije upravljati?”, ističe naša sugovornica napominjući kako je značaj upravljanja nekretninama upravo u pronalaženju optimalnih rješenja koja će ih dugoročno očuvati i generirati gospodarski rast.

Značajan napredak u odnosu na raspolaganje nekretninama učinjen je donošenjem Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, jer se njime konačno na jedinstveni način uređuje procjena vrijednosti nekretnina, određuju se procjenitelji, metode procjenjivanja vrijednosti nekretnina, način procjene vrijednosti prava i tereta koji utječu na vrijednost nekretnine i drugo. Tako da time dobivamo i pravu tržišnu vrijednost pojedine nekretnine”, zaključuje Marina Šimić Karaula napominjući kako će uspostava Registra imovine Grada omogućiti povezivanje i dostavu podataka u Središnji registar državne imovine.