U organizaciji Glazbene škole Josipa Runjanina Vinkovci, uz potporu Ministarstva kulture RH, večeras je u Gradskom kazalištu “Joza Ivakić” Vinkovci koncert održao Varaždinski komorni orkestar.

Na programu su bili: V. Lisinski: Uvertira operi Porin (autorova vlastita preradba za gudače), W. A. Mozart: Divertimento u D-duru, KV 136/125a Allegro-Andante-Presto, G. Tartini/F. Kreisler: Sonata za violinu i b.c. “Đavolji triler” (ork. P. Dešpalj) Larghetto-Allegro energico-Grave-Allegro assai, solistica: Dunja Bontek, violina, B. Britten: Jednostavna simfonija, Op. 4, I. Boisterous Bourrée, II. Playful Pizzicato, III. Sentimental Sarabande. IV. Frolicsome Finale.

Varaždinski komorni orkestar danas nastavlja višegodišnju tradiciju komornog i orkestralnog muziciranja u Varaždinu, osobito jaku pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća. Nakon što je dekretom ukinut rad ondašnjeg kazališnog orkestra, Varaždin je tridesetak godina bio bez vlastitog orkestralnog ansambla, da bi se tek u samostalnoj Hrvatskoj konačno ostvarila zamisao o orkestru kao posebnom i trajnom čimbeniku kulturnog života grada. Zasluga je to mnogih Varaždinaca, posebno profesionalnih glazbenika-gudača, članova najuglednijih zagrebačkih orkestara i pedagoga varaždinske glazbene škole.

Kapitalna djelatnost orkestra je ciklus od pet premijernih koncerata u koncertnoj dvorani HNK-a u Varaždinu (upravo je završila 25. sezona), kao i redovito sudjelovanje na Varaždinskim baroknim večerima. Orkestar ujedno nastupa i diljem Hrvatske, a gostovali su u Sloveniji, Njemačkoj, Austriji te Bosni i Hercegovini.