U organizaciji Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupiji danas je u Vinkovcima održan seminar za karitativne djelatnike, volontere i članove Odbora za karitativnu djelatnost. Članove Vinkovačkog, Otočkog i Vukovarskog dekanata uvodno je pozdravio župnik župe sv. Euzebia i Poliona Tadija Pranjić, a zatim je predavanje pod nazivom “Evangelizacija u susretu s diakoniom” održao dr. Stanislav Šota, koordinator Pastoralnog centra Đakovačko-osječke nadbiskupije.