Foto: Centar kompetencija, Vinkovci
Jučer i danas u Vinkovcima je održana edukacija stručnog usavršavanja mentora i nastavnika o mentoriranju studenata, praćenju rada i vrednovanju ishoda učenja stručne prakse.
Edukaciju je organizirao Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s partnerima na projektu „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta”, Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Drvnim klasterom Slavonski hrast i Centrom kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj. Projekt s gotovo četiri milijuna kuna financira Europski socijalni fond.
Kako objavljuje Centar kompetencija, na edukaciji je sudjelovalo više od 40 budućih mentora (uživo i virtualno) s fakulteta, iz srednje škole i tvrtki, koji će pružiti mogućnost studentima Šumarskog fakulteta da steknu praktične vještine kroz provedbu stručne prakse na Fakultetu i u tvrtkama. Studenti će u suradnji s mentorima u tvrtkama u drvnoj industriji i nastavnicima na Fakultetu rješavati problemske zadatke na koje će nailaziti u realnom sektoru. Na taj način će ih se dodatno osposobljavati da budu spremni za tržište rada i ostanu kod svojih mentora kao mogućih budućih, potencijalnih poslodavaca.
Radionica za mentore prihvaćena je kao službeni događaj u okviru Zelenog tjedna EU 2020., čiji je inicijator Glavna uprava Europske komisije za okoliš, a koji ove godine u središte stavlja prirodu i biološku raznolikost pod motom „Novi početak za ljude i prirodu”.
Sudjelovanjem u Zelenom tjednu EU 2020. Europske komisije, Centar kompetencija d.o.o. ove godine obilježava 3 godine rada i 10 godina postojanja Drvnog klastera Slavonski hrast.