Grad Vinkovci i ove godine objavio je izvješće o tržištu nekretnina koje obuhvaća raspone postignutih cijena različitih nekretnina, kartografske prikaze i druge analize
Prošle godine sklopljena su 422 ugovora o kupoprodaji, 77 o najmu, 156 o zakupu i 1 ugovor o pravu služnost
U odnosu na prethodnu, 2018. godinu, pokazuje izvješće, porasle su prosječne kupoprodajne cijene skoro svih vrsta nekretnina: stanova, kuća, poslovnih prostora, poljoprivrednog i građevinsko zemljišta…
Grad Vinkovci kao veliki grad svoje dužnosti ima i u odnosu na Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina. Te poslove obavlja Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu.
Preduvjet učinkovitog upravljanja nekretninama poznavanje je njihove vrijednosti jer, neovisno o tome da li se radi o nekretninama u vlasništvu države, županija, gradova, općina, pravnih ili fizičkih osoba, vrijednost nekretnina jako je važna za vlasnika, ističe Marina Šimić Karaula, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu.
Prema Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina Grad Vinkovci imao je dužnost osnovati Procjeniteljsko povjerenstvo za tržište nekretnina te organizirati službu koja obavlja administrativno-tehničke poslove za povjerenstvo i ujedno evaluira podatke pristigle u sustav eNekretnine, izvodi i ažurira druge podatke nužne za procjenu vrijednosti nekretnina, priprema preglede približnih vrijednosti i izvješća o tržištu nekretnina, izdaje izvatke iz zbirke kupoprodajnih cijena iz eNekretnina, izdaje izvatke iz plana približnih vrijednosti iz eNekretnina, dostavlja podatke za potrebe Procjeniteljskog povjerenstva, te svake godine do 31. ožujka izrađuje i objavljuje izvješće o tržištu nekretnina za područje svoje nadležnosti.
Sustav eNekretnine, ističe Marina Šimić Karaula, informacijski je sustav izrađen od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a sastoji se od zbirke kupoprodajnih cijena i plana približnih vrijednosti. Zbirku kupoprodajnih cijena čini evidencija o ostvarenom prometu tržišta nekretnina na području grada, dok je plan približnih vrijednosti kartografski prikaz cjenovnih blokova na području grada. Tržišnu vrijednost nekretnine utvrđuje stalni sudski vještak za procjenu nekretnina u svom procjembenom elaboratu, a jedna od etapa u procjeni vrijednosti nekretnina je i prikupljanje podataka.

“To prikupljanje podataka se između ostalog odnosi i na pribavljanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u sustavu eNekretnine pri Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu. Da bi se dobio kvalitetan izvadak Upravni odjel provodi svakodnevnu kompleksnu evaluaciju pristiglih podataka u sustavu eNekretnine. Izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena samom procjenitelju daje uvid o kretanju postignutih cijena za određenu kategoriju raspolaganja nekretnina, prodaju, zakup, osnivanje prava služnosti, osnivanje prava građenja i drugo”, ističe Marina Šimić Karaula.
Kada se konkretno radi o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca, prethodno se od ovlaštenog sudskog vještaka traži izrada procjembenog elaborata kojim se utvrđuje tržišna vrijednost nekretnine, a koji odobrava Procjeniteljsko povjerenstvo.
Povjerenstvo suglasnost daje i na izvješće o tržištu nekretnina za područje svoje nadležnosti. “Grad Vinkovci tako je i ove godine do 31. ožujka objavio izvješće o tržištu nekretnina koje je izradio Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, a na koji je suglasnost prethodno dalo Procjeniteljsko povjerenstvo. Izvješće je dostupno svima, a obuhvaća raspone postignutih cijena za različite vrste nekretnina, kartografske prikaze i druge analize na području grada Vinkovaca”, ističe Marina Šimić Karaula.

Riječ je o vrlo detaljnom izvješću s nizom podataka o različitim nekretninama pa tako i stambenim objektima zanimljivima najširem krugu građana. Tako je iz izvješća vidljivo da je lani na cjelokupnom području grada Vinkovaca prodano 177 stanova. Ukupna kupoprodajna vrijednost iznosila je 6.377.133,91 eura ili 48.274.725,13 kuna, a prosječna cijena po m2 bila je 659,69 eura ili 4.993,84 kune. Najviše su se prodavali stanovi površine od 40 do 59 m2 uz prosječnu cijenu od 660,21 eura ili 4.997,75 kuna po m2, a najmanje oni veći od 120 m2 uz prosječnu cijenu od 745,19 eura ili 5.641,08 kunu po m2. Obiteljskih kuća u 2019. godini prodano je 118. Ukupna kupoprodajna vrijednost za kuće iznosila je 4.281.420,98 eura ili 32.410.236,73 kuna, a prosječna cijena po m2 bila je 55,26 eura ili 418,30 kuna. U odnosu na 2018. godinu kupoprodaja se znatno povećala, cijene su također malo porasle, a najviše je prodano kuća između 400 i 500 m2 uz prosječnu cijenu od 95,76 eura ili 724,87 kuna po m2 te između 500 i 600 m2 uz prosječnu cijenu od 72,89 eura ili 551,74 kuna (površina iz zk. ul. – obuhvaća površinu zemljišta i tlocrtne površine građevine).
Recimo i to da su kod prodaje poslovnih prostora u 2019. godini najjeftiniji bili oni površine veće od 120 m2 s prosječnom cijenom od 329,81 eura ili 2.496,62 kuna po m2, a najskuplji oni od 25 do 39 m2 s prosječnom cijenom od 874,56 eura ili 6.620,40 kuna po m2. Građevinska zemljišta prodavala su se po prosječnoj cijeni od 17,97 eura ili 136,05 kuna po m2. Najskuplja su bila ona velika, veća od 2.000 m2 s prosječnom cijenom od 25,01 eura ili 189,34 kune po m2, a najjeftinija ona od 800 do 1.000 m2 s prosječnom cijenom od 4,72 eura ili 35,73 kune po m2.