Danas je u Vukovaru održana nacionalna konferencija „Dobre prakse, inovacije i razvoj sustava od poplava“ organizirana u sklopu aktivnosti koje provodi DAREnet (Danube River Region Resilience Exchange network), mreža nacionalnih stručnih timova koji rade na zaštiti od poplava na području cijelog Dunavskog sliva, a u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS), hrvatskog člana DAREnet mreže i vodeće organizacije zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša u Republici Hrvatskoj. Uz djelatnike DUZS-a, na skupu su sudjelovali i izlagali i predstavnici Sektora za projekte sufinancirane sredstvima EU iz Hrvatskih voda. Naime, Hrvatske vode kao posredničko tijelo razine 2 odobravaju i kontroliraju provedbu projekata DUZS-a u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. kao što su „Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi državne uprave za zaštitu i spašavanje“ te projekt SROK (Na putu do smanjenja rizika od katastrofa) čiji je cilj, kroz edukativne aktivnosti i podizanje svijesti zajednice, doprinijeti podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama, povećanju kapaciteta nacionalnog sustava upravljanja kriznim situacijama te stvaranju otpornijih zajednica na postojeće i buduće rizike. U posljednjih 15-ak godina područje Dunava pogodilo je čak sedam velikih poplava koje su, uz materijalne štete koje se mjere u milijardama eura, nažalost odnijele i na desetke ljudskih života. Temeljem znanstvenih spoznaja o posljedicama klimatskih promjena, očekuje se da će opasnost od poplava u budućnosti biti još ozbiljnija, stoga je potrebno da razmjena informacija između svih koji su uključeni u praćenje vodostaja rijeka i borbu protiv poplava bude brza i učinkovita. Na današnjoj konferenciji u Vukovaru domaći stručnjaci i praktičari razmijenili su svoja iskustva i znanja te ukazali na moguća rješenja i alate u prevenciji od poplava. DAREnet mreža nositelja obrane od poplava, koordinatora sustava civilne zaštite, nadležnih tijela lokalne i regionalne samouprave potpomognuta je multidisciplinarnom zajednicom partnera kao što su akademici, industrijalci i mnogi drugi. Projekt izgradnje i održanja DAREnet mreže započeo je u rujnu 2017. godine i traje pet godina (do 2022.), a provodi se u sklopu programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020.