Upravni odjel za zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije je objavio Javni natječaj za sufinanciranje / financiranje projekata i programa koje provode udruge iz područja zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2019. Godinu sukladno Zakonu o udrugama, Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilniku o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije.

Nakon provedenog natječaja, župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić je donio Odluku o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode udruge iz područja zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2019. godinu, 12. rujna 2019. godine.

Temeljem toga se pristupilo potpisivanju Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za prihvatljivih 12 programa/projekata udruga koje djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije te će im biti dodijeljena sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna.

Vukovarsko-srijemska županija i na ovaj način podržava djelovanje 11 udruga koje s 12 prihvatljivih projekata svojim radom podižu kvalitetu života u Vukovarsko-srijemskoj županiji.