18 C
Vinkovci
Subota, 25. lipnja 2022.

Ukupno 880 tisuća kuna za programe u kulturi

Više od autora

- vl promo-
Josipa Haluška
Josipa Haluška
josipa.haluska@novosti.hr
Upravni odjel za obrazovanje i kulturu Vukovarsko-srijemske županije objavio je Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2021. godinu.

U Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2021. godinu uvrštavaju se programi kulture, manifestacije te ostali programi – projekti ustanova, udruga, građana i drugih pravnih osoba u kulturi i tehničkoj kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju. Kako stoji u Pozivu, sredstva u proračunu osigurana su za javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi, a to su djelatnosti u kulturi i tehničkoj kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi i tehničkoj kulturi.

Pozivom su obuhvaćena sljedeća područja:

• programi ustanova u kulturi
• programi organizacija i manifestacija u kulturi od posebnog interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju
• programi udruga i drugih organizacija u kulturi i tehničkoj kulturi
• programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti
• programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti
• programi knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi, te ostali programi u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti
• znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture i tehničke kulture
• programi filmske i audio-vizualne djelatnosti
• programi koji promiču kulturu mladih i novih medijskih kultura
• dramski, glazbeni, likovni i drugi programi s područja kulture
• programi međugradske, međužupanijske, međuregionalne i međunarodne kulturne suradnje

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 880.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 40.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Poziva.

Detalje o Pozivu i načinu prijave možete pronaći na službenoj stranici županije: http://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-i-tehnickoj-kulturi-vukovarsko-srij-4

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno