Sve veći broj traktora i kombajna na prometnicama pokazatelj su da je započela ovogodišnja žetva ozimih ratarskih kultura. Ona “prava” žetva, odnosno žetva pšenice trebala bi početi kroz desetak dana, a trenutno je u tijeku skidanje ječma i uljane repice.

U našoj županiji pod pšenicom je više od 30.000 hektara, pod ječmom 9.000, a pod uljanom repicom oko 9.300 hektara poljoprivrednih površina. Iznimno sušna jesen uvelike je utjecala na sjetvu ovih kultura, a kako stvari stoje utjecat će i na prinose, ponajviše kada je uljana repica u pitanju.

“Velika suša u periodu nakon sjetve, kada je sjeme trebalo najviše vlage, kao i razne bolesti koje su se pojavile nakon blage zime, uzrok su ogromnim problemima u kojima su se našli poljoprivrednici koji su se odlučili na sijanje uljane repice. Naravno, sve ovisi o mjestu i vremenu sjetve, ali dobar dio ih je tu kulturu morao presijavati, dok su neki u potpunosti odustali od repice i proljetos na tim površinama zasijali proljetne kulture, soju, kukuruz i slično. Pokazalo se da je to bio pametan potez, jer na taj način poljoprivrednici su gubitke imali samo na sjemenu, ne i na prinosima. Oni pak koji su odlučili ostaviti repicu danas se suočavaju s izrazito slabim rezultatima. Što se tiče ječma tu je priča ipak drugačija i mogu reći da će situacija biti zadovoljavajuća, jer prema trenutno dostupnim podacima s terena možemo govoriti o prinosima od 5-7 tona po hektaru”, ističe zamjenik županijskog pročelnika za poljoprivredu Darko Juzbašić.

Napominje da je pšenica isto u dosta dobrom stanju, pa bi i prinosi trebali biti dobri, no više će se znati kada kombajni uđu u njivu.

U PIK-u Vinkovci, također su zadovoljni prinosima kada je ječam u pitanju, trenutno su na 60 posto žetve te kulture i očekuju prinose od oko 7 tona po hektaru. Sa žetvom pšenice počet će kada završe s ječmom, za otprilike tjedan dana. Inače, ove godine PIK na svojim površinama ima zasijano 1.000 hektara pšenice i 600 hektara ječma, do uljanu repicu jesenas nisu sijali.