2 C
Vinkovci
Srijeda, 30. studenoga 2022.

Uloga ključnih riječi u optimizaciji web stranica

Više od autora

- vl promo-Google i ostali pretraživači imaju preko 200 faktora za rangiranje koji postavljaju web sjedište na određenu poziciju SERP-a (eng. Search Engine Result Page).  Faktori za rangiranje koje koristi algoritam tražilica mogu dovesti web stranicu na prvu stranicu SERP-a ili je postaviti toliko nisko da će ju korisnici teško pronaći. Nisu svi faktori jednako vrijedni, ali neki od njih se nikako ne smiju zanemariti. U tu skupinu esencijalnih faktora spadaju i ključne riječi. U nastavku članka pričat ćemo o tome zašto su ključne riječi toliko važne i kako ih koristiti u cilju boljeg pozicioniranja na organskim rezultatima pretraživanja.

Što su ključne riječi?

SEO ključne riječi su riječi koje definiraju sadržaj tj. govore o čemu je sadržaj koji se nalazi na web stranici. To su riječi koje korisnici upisuju u tražilicu kao što je Google kako bi pronašli ono što žele. Ključne riječi igraju važnu ulogu na svakom web mjestu koje se želi optimizirati za internetske tražilice. Optimizirana web sjedišta koriste relevantne ključne riječi tj. točno one riječi koje korisnici upisuju kada žele doći do određenih web stranica.

Nije pogrešno ako se kaže da su ključne riječi glavni uzrok pojavljivanja nekog web sjedišta na prvoj stranici SERP-a. Zato je potrebno otkriti koje ključne riječi korisnici koriste kada pretražuju proizvode i usluge ponuđene na web sjedištu. Odličan način za povećati promet web sjedišta je uvrštavanje ključnih riječi koje su relevantne za sadržaj tog web mjesta. Kada kažemo uvrštavanje, onda mislimo na smisleno dodavanje ključnih riječi u naslove, u tekst, meta podatke i slično, a ne samo ubacivanje bez ikakve strategije.

Kako ključne riječi utječu na rang stranice?

Ključne riječi koje se koriste na stranici na više načina utječu na sam rang, a utjecaj ovisi o mjestu unutar teksta gdje su postavljene. U nastavku članka opisane su tri pozicije na kojim ključne riječi imaju najveći utjecaj na rang stranice, a isto tako naglasak je stavljen na sadržaj kao komponentu bez koje je jednostavno nemoguće rangirati se za željene ključne riječi.

Meta opis i naslov

Meta podatci su jako važni zbog toga što se oni prikazuju prvi nakon što korisnik unese ključnu riječ u tražilicu. Kao rezultat, korisnik na SERP-u (eng. Search Engine Results Page) dobije 10 web stranica od koje svaka ima meta naslov i meta opis. Možemo reći da one čine prvi dojam i stoga su vrlo bitne. Osim toga dio teksta koji odgovara ključnoj riječi bude boldan što povećava vjerojatnost da korisnik klikne na taj rezultat.

H naslovi (H1…H6)

H naslovi su HTML elementi koji označavaju veličinu slova na web stranici. Počevši od najvećih slova (H1) koji predstavljaju jedinstveni naslov stranice/članka ili nekog teksta pa do H6 koji se jedva i koriste.  Korištenje H oznaka Google-u i drugim tražilicama omogućava da lakše shvate kontekst i strukturu onoga o čemu se piše. Na taj način tražilice lakše analiziraju sadržaj i samim time bolje pozicioniraju web stranicu.

H oznake odlično su mjesto za postavljanje ključne riječi. Najčešće se koriste H2 oznake kao naslovi paragrafa dok se H3 koristi kao podnaslov u paragrafu. Osim toga, H naslovi omogućuju korisniku da brzo prođe sve naslove i pronađe informacije koje ga zanimaju, a one koje ga ne zanimaju preskoči.

Unutar paragrafa

Korištenje ključnih riječi unutar paragrafa omogućuje pružanje informacija tražilicama o kontekstu sadržaja. Vrlo bitna stvar na koju se mora paziti je da se osim ciljanih ključnih riječi koriste i povezane ključne riječi.

Uzmimo za primjer ključnu riječ “rabljeni automobili”. Kada bismo koristili samo tu ključnu riječ u naslovu, unutar paragrafa, u meta opisu ili meta naslovu, tada bismo imali dobru šansu da nas Google penalizira. Zato je vrlo bitno koristiti povezane ključne riječi. U primjeru gore to bi bile riječi kao što su:

  • Gdje kupiti rabljeni automobil
  • Kako provjeriti kvalitetu rabljenog automobila prije kupovine
  • Na što paziti prilikom kupovine rabljenog automobila
  • I slično

Zaključak

Korištenje ključnih riječi koje korisnici pretražuju je neizostavan dio prilikom optimizacije web sjedišta za tražilice. Prethodno smo opisali neke od pozicija unutar web stranice na kojima korištenjem ključnih riječi možemo povećati vidljivost na tražilicama.

Korištenje ključnih riječi sigurno ne smije biti jedini fokus prilikom izrade sadržaja za web stranicu. Google je tražilica kojoj je glavni cilj zadovoljan korisnik, a to postiže na način da za upite korisnika vraća najbolje moguće rezultate. Ako razmislimo o tome, možemo izvući glavni zaključak i odgovor na pitanje “Kako se pozicionirati što bolje?” – tako da napisanim sadržajem na web stranici korisnika pokušamo što bolje poslužiti i informirati. Google će potom to i nagraditi.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno