Kako javljaju iz Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada Vinkovaca, pozivaju se vlasnici ili korisnici ostavljenih neregistriranih vozila da u najkraćem
mogućem roku ista uklone s javnih površina na području grada Vinkovaca.
Komunalni redari će obići područje grada Vinkovaca i svim poznatim i nepoznatim
vlasnicima ili korisnicima tako odloženih neregistriranih vozila ostaviti na vozilu obavijest o
uklanjaju istih s javne površine.

Nakon isteka ostavljenog roka za uklanjanje vozila, komunalni redari će izvršiti
ponovni nadzor, te ukoliko utvrde da vlasnik odnosno korisnik neregistriranog vozila nije isto uklonio ili ga je premjestio na drugu lokaciju koja je javna površina, takva vozila bez
registarskih oznaka će biti uklonjena po rješenju komunalnog redara, putem treće osobe, a o trošku vlasnika, odnosno korisnika vozila, a vlasnik odnosno korisnik vozila će uz to biti
kažnjen za počinjeni prekršaj.

Ukoliko vlasnik odnosno korisnik vozila ne bude preuzeo uklonjeno vozilo u roku od
30 dana od dana uklanjanja, osoba ovlaštena za uklanjanje vozila ima pravo vozilo prodati
ovlaštenim skupljačima otpada radi namirenja troškova uklanjanja ili neškodljivo uništiti.