Upute županijskim stožerima o izdavanju propusnica za napuštanje mjesta stanovanja

0
684

Nacionalni stožer civilne zaštite dao je upute o načinu izdavanja propusnica na temelju Odluke o zabrani napuštanja mjesta stanovanja i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj županijskim stožerima. Donosimo kompletan pregled ovih uputa, koje je na svojim stranicama objavila i Vukovarsko-srijemska županija.

I.- S obzirom na upite stožera civilne zaštite te pravnih i fizičkih osoba, radi ujednačavanja postupanja daje se uputa o načinu izdavanja propusnica na temelju okolnosti iz točke II. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Odluka).

II. – Nalaže se stožerima civilne zaštite da propusnice zbog okolnosti iz točke II. stavka 1. podtočke e) Odluke:
– iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, izdaju maksimalno restriktivno u doista nužnim slučajevima (nužnim slučajem smatra se i kupnja hrane i hranjenje životinja).
U zahtjevu potrebno je navesti osobne podatke i razlog traženja propusnice.
Preporuča se da se propusnice izdaju elektronskim putem na temelju zahtjeva upućenih elektronskom poštom ili drugim načinom bez socijalnog kontakta, a da se u Stožer civilne zaštite građani obraćaju osobno samo iznimno, ako nikako ne mogu drugačije zatražiti propusnicu.

III. – Traži se od pravnih osoba koja izdaju propusnice zbog okolnosti iz točke II. stavka 1. Odluke
– podtočke a) – promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
– podtočkeb) – dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
– podtočke c) – izvješćivanje javnosti,
– podtočkef) (putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće(npr. održavanje komunikacijskih i informacijskih sustava).
da izrade procjenu nužno potrebnog osoblja i da propusnice izdaju samo osobama koje su neophodno potrebne za obavljanje poslova i djelatnosti za funkcioniranje zajednice.
Organiziranje izdavanja propusnica treba organizirati elektronskim putem ili drugim primjernim putem bez socijalnog kontakta kad god je to moguće.

IV. – Izabrani liječnici obiteljske medicine koji izdaju propusnice zbog okolnosti iz točke II., stavka 1., podtočke d) – potrebna hitna medicinska skrb, trebaju organizirati izdavanje propusnica, kad je to moguće temeljem medicinske dokumentacije, elektronskim putem ili drugim primjerenim putem bez socijalnog kontakta.

V. – Čelnici žurnih i operativnih službi koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19 (točka II., stavak 1., podtočka g), dužni su službenicima, koji nemaju službene policijske značke i službene vojne iskaznice ( njima propusnice nisu potrebne jer im službena iskaznice zamjenjuju propusnice ), a potrebni su u sprječavanju širenja bolesti COVID-19, izdavati propusnice bez socijalnog kontakta kad god je to moguće.

VI. – Osobe kojima su propusnice izdane elektronskim putem propusnice mogu koristiti na način da ih isprintaju ili imaju u elektroničkom obliku ( npr. mobilnom aparatu ).

VII. – Stožeri civilne zaštite dužni su s ovom Uputom upoznati sve na koje se odnosi i javnost.