1 C
Vinkovci
Srijeda, 6. prosinca 2023.

Za programe u kulturi i tehničkoj kulturi 126 tisuća eura

Više od autora

- vl promo-
Aneta Pšihistal
Aneta Pšihistal
aneta.psihistal@novosti.hr

U velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima danas je upriličeno potpisivanje ugovora između Vukovarsko-srijemske županije i korisnika sredstava iz županijskog proračuna prema Odluci financiranju programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u 2023. godini.

„Sredstva za ovu namjenu povećana su za gotovo 16 tisuća eura u odnosu na prethodnu godinu, a korisnicima je ove godine dodijeljeno 126 tisuća eura podijeljenih na pet proračunskih stavki: manifestacije u kulturi, sufinanciranje institucija i aktivnosti u kulturi, nakladnička djelatnost, manifestacije tehničke kulture i kulturni programi nacionalnih manjina. Najveći iznos koji je ostvaren po javnom pozivu je 3 tisuće eura, a najmanji je 150 eura. Većinom riječ je o iznosima između 500 i tisuću eura”, istaknula je Tamara Kalistović, pročelnica Upravnog odjela za turizam i kulturu VSŽ.

Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u 2023. godini objavljen je u dva navrata, u rujnu 2022. i u siječnju 20232. godine. Sveukupno zaprimljeno je 238 prijava od čega je 186 projekata/programa dobilo pozitivnu ocjenu.Među onima koji su se prijavili i dobili sredstva za svoje programe su i Muzej Cvelferije u Drenovcima i Hrvatsko kulturno-glazbeno društvo „Dunav”  iz Vukovara.

„Dobili smo sredstva za dva programa, 4. likovnu koloniju Život uz Savu i 5. vojnograničarski ophod Čuvali smo granicu na Savi. Riječ je o dvije manifestacije koje su pokrenute nakon osnivanja našeg još uvijek vrlo mladog muzeja i možemo biti ponosni da nas Županija podržava od pokretanja ovih manifestacija. Ova sredstva nam puno znače jer nam pomažu održati manifestacije koje su ponajprije značajne za lokalnu zajednicu jer kroz jednu okupljamo naše slikare amatere kao i akademske slikare koji potiču iz Cvelferije, a kroz druge konjogojske udruge kao i pojedince konjogojce”, istaknula je Martina Kelava, ravnateljica Muzeja Cvelferije, koji je za svoja dva programa dobio ukupno 1.400,00 eura.

„Hrvatsko kulturno-glazbeno društvo „Dunav” županijska sredstva dobilo je za dva projekta koji se odnose na očuvanje tradicijske kulture u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji, a to su 15. susreti folklornih društava povodom Međunarodnog dana Dunava i Tamburaška učionica, novi projekt koji smo aplicirali ove godine”, istaknuo je Zlatko Hegeduš, umjetnički voditelj i voditelj projekata HKGD „Dunav”, koje je za svoja dva programa dobilo ukupno 1.800,00 eura.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno