U središnjem vinkovačkom parku, doznajemo u gradskoj Upravi, uskoro će uslijediti nastavak radova na obnovi spomenika Svetog trojstva kao i na uređenju samog parka. 

Spomenik Svetog Trojstva u središnjem vinkovačkom parku podignut je 1845. godine, u vrijeme kada je jedan od najvećih problema u urbanima sredinama predstavljala epidemija zaraznih bolesti, među kojima se isticala kuga. U drugim slavonskim naseljima u kojima je zabilježena pojava kuge bili su postavljeni tzv. kužni pilovi koji su spomenici Svetoga Trojstva i drugih svetaca zaštitinika od kuge.

Za vinkovački kraj nema potvrde o pojavi kuge, stoga je teško razjasniti zašto je 1845. godine podignut spomenik, odnosno kip Svetog Trojstva. Vojnograničarsko područje imalo je stroge propise, primjerice koncentracija kuća u naseljima nije bila zbijena jer su građevinski propisi to zabranjivali, zbog čega je i spriječen razvoj epidemije kuge na području Vojne granice, pa stoga gradnja spomenika kao kužnoga pila vjerojatno nije bio jedini razlog podizanja spomenika. Bilo je to vrijeme baroka, što se očituje u arhitekturi građevina, a sadnja drveća očituje se kao nastojanje da se u sredini mjesta napravi središnji prostor u koji će dolaziti građani. Taj nekadašnji paradni trg još uvijek bio u sjećanju kao nekadašnje mjesto vojnih okupljanja. Tako da su ova dva momenta pomogli da se na tom mjestu postavi spomenik koji bi iskazivao vjerske osjećaje, a koji bi bio i usklađen s estetskim suvremenim shvaćanjima. Spomenik je, uz veliku svečanost i s velikom paradom, posvećen 8. rujna 1845. na blagdan Male Gospe“, ističe o povijesti i značaju vinkovačkog spomenika Svetog Trojstva Davor Mecanović, zamjenik pročelnice Upravnog odjela za kuturu i turizam grada Vinkovaca.

Obnove spomenika

Već nakon 40-ak godina spomenik se morao obnavljati. Teško je pretpostaviti u kakvom stanju se tada nalazio, no vjerojatno su zamijenjene stepenice te su dodani stupovi koji su međusobno povezani krupnim lancima. Stupovi s lancima trebali su štititi spomenik od slobodnoga pristupa jer je jedno vrijeme oko spomenika bila vinkovačka tržnica. Sljedeća obnova bila je 1987. godine kad je spomenik bio samo popravljan po površini, iako su kipovi već tada bili u vrlo lošem stanju. Djelomična obnova rađena je i 1996. godine.

Vremenom su pojedini dijelovi postali neprepoznatljivi ili su nedostajali te se moralo pristupiti cjelovitoj obnovi. Za to je bilo potrebno pribaviti posebne uvjete zaštite koje utvrđuje Konzervatorski odjel u Vukovaru Ministarstva kulture jer se radi o registriranom zaštićenom kulturnom dobru. Isto tako, izrađen je elaborat o provedenim konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima temeljem kojega se radi sadašnja obnova. Važno je napomenuti kako radove sufinancira Ministarstvo kulture s 250.000,00 kn, a ostatak troškova financira Grad“, ističe Davor Mecanović.

U prvoj etapi izrađena je replika kamene figuralne kompozicije Oca, Sina i Duha Svetoga, jesenas su počeli i radovi na obnovi preostaloga dijela spomenika. Nastavak slijedi čim se steknu vremenski uvjeti, a dovršetak je planiran do konca svibnja.

Jedinstveno povijesno nasljeđe

Obnova spomenika Svetog Trojstva znatno će pridonijeti općoj slici kulturno-povijesne cjeline u središtu Vinkovaca koja je, ističe Davor Mecanović, sa sačuvanim ostacima materijalne kulture, karakterističnom prostorno-planskom matricom iz rimskog nasljeđa te bogatim arhitektonskim nasljeđem jedna od vrjednijih urbanističkih cjelina na području Slavonije.

Riječ je o zoni A koja obuhvaća glavni trg i obodnu izgradnju, zoni B koja obuhvaća povijesnu strukturu južne strane Trga bana J. Šokčevića, dio Duge ulice i Ulice Bana J. Jelačića te zoni C koja zaokružuje središnje gradsko područje. Ta kulturno-povijesna cjelina grada, barokna jezgra Vinkovaca, vrijedan je prostor u kojem se mogu vidjeti brojne zanimljive građevine koje se nalaze i u registru kulturnih dobara kao zaštićena kulturna dobra kao što su: crkva Sv. Euzebija i Poliona, zgrada suda, zgrada muzeja, zgrada gimnazije… Sve to upotpunjuju Kalendar Orion u podnici pješačke zone i Fontana ljevača bakra, koji čine jedinstvenu arheološku, kulturnu i turističku priču o povijesti iz doba Vučedolske kulture. Također, na najbolji način u cijelu tu kulturno-povijesnu cjelinu središta Vinkovaca uklopio se i spomenik banu Josipu Šokčeviću postavljen u parku prošle godine“, ističe Davor Mecanović.

Postavljanjem spomenika banu Šokčeviću, izgradnjom fontane vučedolskog ljevača bakra, obnovom kipa Sv. Trojstva i drugim aktivnostima stvaraju se uvjeti za uključivanje povijesnog nasljeđa u jedinstvenu turističku ponudu Vinkovaca što može donijeti dugi niz blagodati razvijanjem turističke ponude, zaključuje Davor Mecanović.

Uređenje parka

A svemu treba dodati i radove na infrastrukturnom uređenju središnjeg vinkovačkog parka čiji se nastavak, kako ističe pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i uređenje grada Dalibor Šandrk, očekuje za nekih dvadesetak dana. Rekonstrukcija parka obuhvaća očuvanje povijesne matrice šetnice te pravocrtne drvoredne sadnje, uklanjanje sadržaja koja se ne uklapaju u parkovne prostore, uklanjanje bolesnih, oštećenih i stabala sađenih preblizu objektima, sanaciju platane pokraj Muzeja, proširenje pješačke površine ispred crkve, ugrađivanje novih klupa, novu sadnju usklađenu sa zaštićenim drvećem, sanaciju pješačkih staza, nove klupe, sanaciju fontane, postavljenje nove rasvjete, te projekt navodnjavanja.