Od 18 do 33% osoba starijih od 65 godina umre od prijeloma kuka unutar godinu dana, a 62% osoba je u tijeku 2017. godine u Hrvatskoj bilo hospitalizirano upravo zbog padova. Iz toga razloga važno je educirati korisnike i djelatnike, implementirati i provoditi intervencije usmjerene smanjenju rizika, stvarati siguran okoliš i provoditi multidisciplinarni pristup. Tako je danas u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci održana prezentacija na temu “Padovi u starijoj životnoj dobi – posljedice i prevencija”.

Prezentaciju je održao Mario Ivanišević, fizioterapeutski tehničar u Domu za starije i nemoćne, koji je napomenuo kako ozljede predstavljaju velik problem za korisnike i njihove obitelji, ali i za djelatnike. “Današnje predavanje na temu padova i sprječavanja padova u gerijatrijskoj skupini, odnosno naših korisnika, od iznimne je važnosti jer se korisnici mogu educirati o tome kako ih spriječiti i kako provoditi dnevne tjelesne aktivnosti u što boljoj prevenciji ozljeda”, rekao nam je Ivanišević. Prvi dio predavanja obuhvatio je teorijski dio, dok se drugi dio odnosio na vježbe, gimnastiku i ostale aktivnosti vezane uz sprječavanje ozljeda.

Demografska situacija u Slavoniji je dosta nepovoljna, pa tako i u Domu za starije u nemoćne Vinkovci broje sve više osoba starije životne dobi. To su osobe starije od 80 godina kod kojih postoji povećan rizik za padove i zbog toga je ovo predavanje bilo izrazito korisno i edukativno. S time se slaže i ravnateljica Doma Gordana Trifunović: “Ovom prezentacijom pružene su informacije korisnicima, ali i našem osoblju. Naučeno je na koji način spriječiti padove, kako popraviti kvalitetu života i kako korisnici i djelatnici sami mogu osigurati jedno okruženje koje će biti za korisnike takvo da se, koliko god je moguće, smanje padovi koji su za ovu populaciju često rizični, a ponekad rezultiraju i smrću”. Dodaje i kako se u vinkovačkoj ustanovi susreću s oko 200 padova godišnje. Ne završe svi s ozljedama, ali ponekad dođe do puknuća kostiju.