Nakon današnjeg sastanka s predstavnicima veledrogerija potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić izjavio je kako će kroz rebalans proračuna za plaćanje duga veledrogerijama biti osigurana ukupno jedna milijarda i 840 milijuna kuna, za Ministarstvo zdravstva 1 milijarda i 340 milijuna kuna te dodatnih 200 milijuna za HZZO za plaćanje lijekova ljekarnama.
Cilj je rokove plaćanja svesti na 180 dana, a sve troškove iznad toga riješiti. “Problematika je složena i učinit ćemo sve što je u našoj moći da ne dođe do poremećaja u lancima opskrbe, poglavito lijekova ali i da je paralelno s rješavanjem ovih problema nužno donijeti i mjere koje će dovesti do toga da ne dođe do generiranja novih obveza”, rekao je Marić.
Dugovi prema veledrogerijama između 4,5 i 5 milijardi kuna, istaknuo je, nisu jedini problem budući da su ukupni drugovi zdravstvenog sustava s 30. rujnom došli na 10,5 milijardi kuna. Sustav mjesečno generira prosječno 220 milijuna kuna novih obveza, a u protekla dva mjeseca je dinamika čak i ubrzana s obzirom na COVID-19.
Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je kako pojedine bolnice još nisu iskazale nedostatak lijekova te pretpostavlja da imaju određene rezerve koje će biti dostatne do rebalansa proračuna.
Između ostaloga, ministar Beroš istaknuo je kako od prvog dana mandata ukazuje na nesrazmjer ulaganja u zdravstveni sustav i onoga što se nudi svima osiguranima.
“Hrvatska izdvaja u nešto više od 800 eura po stanovniku što je 7,4 BDP-a, a to je daleko ispod prosjeka EU, gdje je taj postotak oko 9,9 posto, donosno prosječno izdvajanje iznosi 3070 eura. Dakle, mi sa puno manje novca osiguravamo gotovo jednaka prava na razini skandinavskih zemalja”, kazao je Beroš dodavši kako je nužno, budući da zdravstveni sustavi godišnje poskupljuju od 5-10 posto, ako se žele zadržati prava osiguranika, povećati izdvajanja u zdravstveni proračun putem doprinosa i transfera iz državnog proračuna.
Predstavnici veledrogerija ocijenili su sastanak pozitivnim, ali i najavili da će do rebalansa proračuna trajati otežana isporuka lijekova zdravstvenim ustanovama.