Veleučilište Lavoslava Ružičke u Vukovaru objavilo je natječaj za upis studenata u novoj akademskoj godini. Upisuje 290 studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija trgovine, fizioterapije i upravnog prava te u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija preventivne fizioterapije.

Veleučilište ima trenutno 850 studenata, a studentima nudi i mogućnost smještaja u Studentskom domu Leopold u blizini veleučilišta. Prijave se zaprimaju od 10. do 14. lipnja od 9,00 do 16,00 sati, iznimno srijedom od 11,00 do 18,00 sati, kao i putem internetske stranice Postani student.

Rezultati razredbenog postupka biti će objavljeni 15. lipnja u 9 sati na oglasnoj ploči i web stranici veleučilišta. Pravo na upis imaju kandidati prema redoslijedu na rang-listi. Žalbeni rok na rang-listu je 18. lipnja. Konačna rang-lista biti će objavljena 19. lipnja na oglasnoj ploči i web stanici veleučilišta. Upisi se provode 21., 24. i 26. lipnja Studentskoj službi veleučilišta.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis.