U Velikoj vijećnici Grada Vinkovaca večeras je održana informativna radionica o postupku prijave, ocjenjivanja i izrade izvješća o provedbi programa / projekta koje udruge kandidiraju za proračunska sredstva Grada.

“Radili smo analizu prijava i pravdanja programa ili projekata udruga koje se kandidiraju za sredstva iz gradskog proračuna i pokazalo se kako se često događa da naše udruge ne ispune te obrasce baš onako kako bi trebalo. Zbog toga imamo dosta posla i individualnoga rada s predstavnicima udruga kako bi se sve dovelo u okvire koje mi tražimo. Također, radionica se odnosi i na usmjeravanje naših udruga i na druge natječaje jer nastojimo da se tražena dokumentacija i upute za prijavitelje podudaraju s drugim natječajima, primjerice, Ministarstva kulture ili županijskih javnih potreba. Dakle, želimo da naše udruge budu što educiranije u tom postupku prijave programa ili projekata i da shvate da se mogu prijavljivati i na druge natječaje jer smo uočili da postoji velik stupanj neinformiranosti naših udruga na temu prijavljivanja i na druge izvore financiranja, a ne samo na gradski proračun”, istaknuo je Davor Mecanović, zamjenik pročelnice Upravnog odjela za kulturu i turizam Grada Vinkovaca.

Inače, kroz tri javna natječaja / poziva u ovom je trenutku udrugama potencijalnim prijaviteljima na raspolaganju ukupno 1.470.000,00 kuna iz proračuna Grada Vinkovaca za 2019. godinu. Za su / financiranje projekata i programa koje provode udruge Upravni odjel za kulturu i turizam objavio je Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi, a Upravni odjel za društvene djelatnosti objavio je Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata te Javni poziv za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece.