Foto : Sanja Rapaić

“Jelenak (Lucanu cervus), alpinska strizibuba (Rosalia alpina) i velika četveropjega strizibuba (Morimus asper funereus) pripadaju jednoj od najugroženijih skupina kornjaša – saproksilnim kornjašima, čije se ličinke hrane umirućim i raspadajućim drvetom te su važna karika u kruženju hranidbenih tvari u ekosustavu. Prisutnost saproksilnih kornjaša odražava očuvanost, kvalitetu i raznolikost staništa te se stoga često koriste kao indikatori stanja ekosustava. Ugrožene su zbog promjena povoljnih životnih uvjeta i uništavanja staništa gdje obitavaju. Njihovo stanje očuvanosti Hrvatska je dužna pratiti i očuvati ga u povoljnom stanju pa se ovom akcijom želi širiti svijest ljudi o važnosti i ugroženosti ovih vrsta te ih se aktivno uključiti u očuvanje prirode.

Kako su susreti s ovim velikim kukcima, na žalost, iz godine u godinu sve rjeđi, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ponovno je pokrenulo akciju pod nazivom “Jeste li ih vidjeli?“

Cilj akcije je uključivanje javnosti u određivanje rasprostranjenosti kornjaša te podizanja svijesti o važnosti njihovog očuvanja.

Svi zaljubljenici u prirodu, koji, kada opaze jelenka (Lucanu cervus), alpinsku strizibuba (Rosalia alpina) i veliku četveropjegu strizibubu (Morimus asper funereus), mogu njihovu fotografiju poslati putem obrasca ili na adresu e-pošte: jelenak@mzoe.hr

“Slobodno možete poslati i fotografije drugih vrsta kukaca koji vam se učine zanimljivim ili želite saznati o kojoj se vrsti kukaca radi. Svaki nalaz je dobrodošao u očuvanju naših biljnih i životinjskih vrsta. Sve podatke ćemo upisati u bazu MZOE”, poručuju iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Uz fotografija je potrebno navesti i datum, vrijeme i lokaciju viđenja te ime i prezime opažača.

“S obzirom na to da je Nacionalni park Paklenica jedan od nacionalnih parkova u Hrvatskoj u kojem su zabilježene ove tri vrste kornjaša, a ujedno i jedini koji ima međunarodnu važnost za očuvanje istih te je dio ekološke mreže EU Natura 2000., pobjednici natječaja dobit će obiteljske ulaznice za posjet parku“, poručuju iz Ministarstva.