Koncentracija onečišćenja česticama PM₁₀ i PM₂,₅ ne smije prekoračiti granične vrijednosti više od 35 puta tijekom kalendarske godine, a u 2018. na području vinkovačkog Vrtnog naselja prekoračena je 79 puta

Vinkovačkoj gradskoj Upravi nedavno je dostavljeno izvješće o mjerenjima onečišćenja zraka provedenima u Mjesnom odboru 12 redarstvenika između poslovnog kruga Spačve d.d. i Vrtnog naselja. Mjerenjem je utvrđeno onečišćenje zraka česticama PM₁₀ i PM₂,₅.

Odluku o provođenju mjerenja posebne namjene onečišćenja zraka (PM₁₀ i PM₂,₅) i mjerenja ukupne taložne tvari (UTT) na lokaciji između poslovnog kruga Spačve d.d. i dijela MO 12 redarstvenika, donijelo je Gradsko vijeće u srpnju 2017. godine prema zahtjevu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za inspekcijske poslove. Zahtjev je upućen temeljem više prijava o onečišćenju zraka iz Spačvinih postrojenja, koje su uputili građani, a u lipnju 2017. godine održan je i prosvjed u organizaciji građanske inicijative “Za čist zrak Vinkovci”. Mjerenje je od 3. siječnja do 31. prosinca 2018. obavio Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu.

Važećim propisima određeno je da koncentracija onečišćenja česticama PM₁₀ i PM₂,₅ ne smije prekoračiti granične vrijednosti više od 35 puta tijekom kalendarske godine, a utvrđeno je kako je na toj lokaciji granična vrijednost prekoračena 79 puta što znači da zrak nije zadovoljavajuće kvalitete te je svrstan u II. kategoriju, dok je treći promatrani element, ukupna taložna tvar (UTT), u granicama graničnih vrijednosti“, ističe Mario Naglić, pročelnik gradskog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

Inače, čestice PM₂,₅ promjera 2,5 mikrometara manje su od vlasi kose i nastaju od motornih vozila, termoelektrana, loženja drveta i ugljena u individualnim ložištima, nekim industrijskim procesima i ostalim procesima sagorijevanja, a čestice PM₁₀ su između 2,5-10 mikrometara i nastaju u procesima drobljenja i mljevenja kao i dizanjem prašine na cesti od motornih vozila.

Ne negirajući postojanje onečišćenja zraka, u Spačvi d.d. ističu kako kontinuirano ulažu u mjere kontrole razine buke i prašine u pogonu i okolici, a od prvih javno iskazanih primjedbi građana u tu je svrhu uloženo više od 2 mil. kuna dok je devet inspekcijskih nadzora u zadnje dvije godine utvrdilo da su razine buke i prašine unutar dozvoljenih parametara.

Nabavljen je stroj za čišćenje prometnica, postavljeni su filteri gdje je bilo potrebno, premješten je stroj za koranje trupaca, postavljen sustav za navlaživanje na mjestima gdje su najveći izvori nastanka prašine, asfaltiraju se prometnice u krugu, a sve da bi bilo manje prašine. Ipak, valja imati na umu vrstu proizvodnje kao i činjenicu da ovdje godišnje prođe 8 000 kamiona. Zato neću zajamčiti kako onečišćenja neće biti, ali je sigurno da ulažemo u zaštitu okoliša i trudimo se da ono bude što manje i na tome ćemo raditi i dalje. Zadovoljni smo što je ukupna taložna tvar, a što je najveći pokazatelj koliko ima prašine, u granicama normale“, ističe predsjednik Uprave Spačve d.d. Josip Faletar dodajući i kako mjerenje pokazuje da Spačva nije jedini krivac za onečišćenje. “Mi cijele godine radimo istim intenzitetom, a pokazalo se da su prekoračenja isključivo samo u zimskom razdoblju. To znači da onečišćenju pridonose i kućanstva koja se zimi griju na kruto gorivo”, ističe Josip Faletar.