Gomilanjem nerazvrstanog otpada narušava se čistoća okoliša i zdravlje ljudi te je stoga važno posvijestiti većinu kako bi pokazali i dokazali da nam je stalo do „majke prirode”. Učinkovito razvrstavanje otpada započinje u kućanstvu, a iz vinkovačke komunalne tvrtke Nevkoš stižu pozitivne reakcije kada je u pitanju svijest građana o razvrstavanju otpada. „Izrazito smo zadovoljni s našim korisnicima. Uveli smo novi način obračuna prije nešto više od dvije godine gdje se po broju odvoza naplaćuje odvoz smeća”, izjavio je direktor Nevkoša, Ivan Bertić.

Tako se u Nevkošu mogu pohvaliti dobrim rezultatima u prvim godinama prikupljanja razvrstanog otpada, a za očekivati je kako će svake godine u kućanstvima rasti odvojeno prikupljanje otpada.

Grad Vinkovci je u 2020. godini započeo projekt edukacije najmanjih u vrtićima i školama o zbrinjavanju otpada kako bi djeca od najranije dobi dobila naviku odvajanja otpada. U početku, kada je razvrstavanje otpada započelo, bilo je puno nesigurnosti i kod ljudi u Nevkošu, ali i kod građana. Glavno pitanje bilo je kako će sve to funkcionirati te gdje će otpad završiti, a u Nevkošu ističu kako imaju moderan pogon, dvije sortirnice, jedna za plastiku, drugu za papir, a i reciklažno dvorište također je novo.

Međutim, nekoliko je noviteta i u novoj 2021. godini. „Očekujemo isporuku žutih kanti za odvojeno prikupljanje plastike. Dosadašnje vrećice za plastiku zamijenit će žute kante koje će svako kućanstvo dobiti. Napravit ćemo i kompostanu kako bi se biootpad odmah mogao obraditi”, naglašava Ivan Bertić i dodaje kako će uz žute kante za plastiku biti i smeđe za biootpad. U budućnosti u Nevkošu očekuju i uređaj za otkup povratne ambalaže koji će se nalaziti u reciklažnom dvorištu.