Vinkovci su se našli među deset hrvatskih gradova koji su najizdašniji prema studentima, koji dodjeljuju najviše stipendija i izdvajaju iz proračuna najveće iznose za stipendiranje, ali nisu među 10 gradova koji isplaćuju najveće stipendije, iako vrlo su blizu ovoj desetorki.

Rezultat je to istraživanja portala gradonačelnik.hr koji je napravio veliko anketno istraživanje u koje su uključili sve hrvatske gradove. Od 128 gradova, 116 dostavilo im je tražene podatke. Više od 90 posto gradova iz proračuna izdvaja novac za stipendije, a tek nekoliko njih studentima još uvijek pomaže kroz subvencije kamata na kredite. Tek 15 gradova izdvaja iz proračuna više od milijun kuna za stipendiranje, a među njima na 7. mjestu s 1,6 milijuna kuna su i Vinkovci, koji u tu svrhu izdvajaju više nego, primjerice, Rijeka, a i u proračunu za 2019. osiguran je isti iznos. Najviše izdvaja Split, gotovo 6,4 milijuna kuna, a od slavonskih gradova tu je i Novska s 1,3 milijuna. Najveće stipendije isplaćuju Poreč, Umag i Obrovac, po 1600 kuna, Pakrac je na 5. mjestu s 1200 kuna, Belišće s 1100 kuna, a bogata Rijeka na obje ove rang-liste na posljednjem je mjestu. Slavonski Brod, Daruvar i Đakovo isplaćuju po tisuću kuna.

Na listi deset gradova prema broju dodijeljenih stipendija Vinkovci su s 230 stipendija jedini grad iz Slavonije, i to ispred bogatijih Pule, Rovinja i Zadra.

Vinkovci će uskoro dobiti Visoku školu za informatiku kao stručni studij informatičkih tehnologija s tri smjera, odnosno programiranje, računalni sustavi i mreže i informacijski sustavi. Kada je riječ o izboru studija, stipendiraju se studenti koji se obrazuju u obrazovnim programima sveučilišnih studija prema Preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Grada Vinkovaca. U 2018. to su obrazovni programi: dentalna medicina, medicina, edukacijska rehabilitacija, računarstvo, informatika, farmacija, elektrotehnika, strojarstvo, građevinarstvo, likovna i glazbena akademija, anglistika, germanistika, matematika – nastavnički smjer, također fizika nastavnički smjer, biologija, kemija, geografija – nastavnički smjer, logopedija, veterinarska medicina, arhitektura i socijalni rad. Što se pak tiče uspjeha na studiju, potreban je minimalan prosjek ocjena od 3,5.