Vinkovci: Produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata za blagdane

0
502
- Reklama -

Na web stranici Grada Vinkovaca objavljena je informacija o produženom radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području grada Vinkovaca u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana.

Radno vrijeme po kojem će ugostitelji moći raditi produženo je: s 20.12. na 21.12. (petak na subotu) do 3 sata, s 21.12. na 22.12. (subota na nedjelju) do 5 sati, s 22.12. na 23.12. (nedjelja na ponedjeljak) do 3 sata, s 24.12. na 25.12. (utorak na srijedu) 5 sati, s 31.12.2019. na 1.1.2020. (utorak na srijedu) do 5 sati, te ostalim danima od 20.12. do 30.12. do 2 sata.

Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su osigurati poštivanj javnog reda i mira te ispunjavanje posebnih uvjeta iz Zakona o zaštiti od buke i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.