33 C
Vinkovci
Petak, 1. srpnja 2022.

Vinkovci u upitniku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

Više od autora

- vl promo-

Aneta Pšihistal
Aneta Pšihistal
aneta.psihistal@novosti.hr

Središnji državni ured za demografiju i mlade i ove godine je prikupio i objedinio podatke o demografskim mjerama koje provode jedinice lokalne i regionalne samouprave. Prikupljeni odgovori od općina, gradova i županija, navodi se, iznimno su korisni kao primjeri dobre prakse, ali i kao važan izvor podataka koji se koriste u znanstvenim istraživanjima na temu financijskih ulaganja u području demografije, podrške obitelji, djece i mladih.

Detaljnija analiza prikupljenih podataka o demografskim mjerama, bit će uskoro objavljena na stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a mi smo pogledali podatke koji su stigli iz Vinkovaca.

Potpore vezane za trudnoću, novorođenčad i majčinstvo

Na upit o isplati financijskih sredstava za rođenje djeteta odgovor je da Grad Vinkovci isplaćuje 2.000 kuna za svaku novorođenu bebu. Kada je riječ o ostalim financijskim ili nefinancijskim potporama vezanim uz trudnoću, novorođenčad i majčinstvo Grad sufinancira tečajeve za trudnice i partnere u organizaciji Doma zdravlja. Također, u 2019. godini ginekološkom odjelu Opće županijske bolnice Vinkovci doniran novi CTG uređaj za praćenje trudnoće te je sufinancirana kupnja 4D ultrazvučnog uređaja s četiri sonde dok je 2022. godine kupljen neurofeedback uređaj za medicinsku rehabilitaciju djece s neurorazvojnim oštećenjima i odstupanjima.

Sufinanciranje boravka djece u vrtićima

Traženi podatak je i cijena koju plaćaju roditelji u dječjem vrtiću. U Vinkovcima to je 650 kuna za prvo dijete, 450 za drugo i 100 kuna za treće dijete. U napomenama stoji da se u dječjem vrtiću čiji je osnivač Grad te u vrtićima drugih osnivača pod uvjetom da dijete nije bilo u mogućnosti upisati najbliži vrtić Dječjeg vrtića Vinkovci, može financirati boravak djece u stopostotnom iznosu. Od plaćanja dječjeg vrtića oslobođeni su: djeca s poteškoćama u razvoju (ako dijete nema pomoćnika), djeca iz udomiteljskih obitelji, djeca žrtve obiteljskog nasilja i djeca bez oba roditelja koja nisu smještena u ustanovu. Socijalno ugrožene obitelji čija djeca su korisnici programa dječjih vrtića, ostvaruju olakšice od plaćanja na način i po postupku kojega provodi Dječji vrtić Vinkovci. U dječjem vrtiću čiji je osnivač i vlasnik Grad osigurava se sufinanciranje tako da se udio roditelja u sufinanciranju troškova smještaja djece umanjuje za 30 %. Osnovni kriterij je da ukupni dohodak ne prelazi iznos 1.600,00 kn po članu zajedničkog kućanstva. Također, navodi se kako je, kada je riječ o postotku broja djece u dječjim vrtićima na listi čekanja u pedagoškoj godini 2021./2022. na listi čekanja do 10 % od broja upisane djece, a Grad je u predškolsku djelatnost i u prethodnoj godini uložio do 10 % lokalnog proračuna.

Sufinanciranje troškova u području zdravstva

U dijelu sufinanciranja troškova u području zdravstva navodi se kako Grad Vinkovci sufinancira programe i projekte organizacija civilnog društva u području zdravstvene skrbi te pomaže zdravstvo kroz donacije uređaja za potrebe Opće bolnice Vinkovci. Također, iz gradskog proračuna sufinanciraju se savjetovališta za obitelj, brak roditeljstvo i slično.

Potpore za osnovnoškolce, srednjoškolce i studente

Grad Vinkovci sufinancira i nabavu radnih bilježnica i radnih materijala u osnovnim školama vaučerima u iznosu od 500 kuna te troškove školske prehrane, troškove produženog boravka u osnovnim školama i gradski prijevoz za srednjoškolce. Dodjeljuju se i stipendije za učenike (3.000 kuna) i za studente (7.000 kuna). Isto tako, učenici prvih razreda osnovnih škola i prvih razreda srednjih škola ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu naknadu u iznosu 1.000 kn. Također, potpore vezane uz školovanje su i financiranje pomoćnika u školama kroz EU projekte, financiranje škole plivanja, financiranje programa rada s nadarenim učenicima u osnovnim i srednjim školama kroz Centar izvrsnosti, nagrađivanje učenika i mentora za postignute rezultata na državnim i međunarodnim natjecanjima. Financira se prijevoz učenika osnovnih škola sukladno zakonu. Međumjesni prijevoz sufinanciran je u 75%-nom iznosu temeljem Odluke Vlade, roditelj plaća iznos od 100,00 kn dok preostali iznos karte zajednički sufinanciraju Grad i Županija.

Mjere stambenog zbrinjavanja za mlade obitelji i potpore za zapošljavanje

Kada je o Gradu Vinkovcima riječ potvrdan je i odgovor na pitanje provode li se mjere stambenog zbrinjavanja obitelji. Grad Vinkovci, naime, provodi natječaje za prodaju nekretnina u svom vlasništvu prema kojemu ponuditelji imaju mogućnost ostvariti popust na kupnju do čak 95%. U okviru demografske politike parcele se povoljno nude za gradnju kuća mladim obiteljima. Obitelj bez djece ostvaruje 10%, obitelj s jednim djetetom 30%, dok obitelj s dvoje djece ostvaruje popust od 50% na ponuđenu cijenu. Nadalje, obitelj s troje djece zemljište ima pravo kupiti uz 70% popusta, dok obitelj s četvero i više djece ostvaruje popust od 85% na ponuđenu cijenu. Pogodnost za ostvarivanje još povoljnijih uvjeta ostvaruju mlade obitelji do 45 godina starosti jer iste ostvaruju dodatni popust od 10% na cijenu koju ponude na javnom natječaju. Također, potvrdan je i odgovor na pitanje dodjeljuje li JLS potpore vezane za zapošljavanje, primjerice za samozapošljavanje, za razvoj društvenog poduzetništva, obiteljskih gospodarstava i slično.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno