Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova predstavilo je  u Gradskom muzeju Vukovar program hrvatskog predsjedanja Strategijom Europske unije za dunavsku regiju.

Strategija predstavlja strateški okvir za pristup Europske unije dunavskoj regiji koji  politikama i investicijama ima direktan utjecaj na živote preko 20 milijuna ljudi. Središnja tema jednogodišnjeg hrvatskog predsjedanja je “Dunavska strategija – 10 godina poslije”, s ciljem utvrđivanja uloge makroregionalne suradnje, vrednovanja postignutih rezultata i definiranja budućeg smjera njezinog razvoja.

 

“Zadovoljstvo mi je što smo u Vukovaru da možemo predstaviti prioritete hrvatskog predsjedanja dunavskom strategijom. Dunavska strategija je jedna od četiri makroregionalne strategije Europske unije koja koordinira četrnaest zemalja dunavskog sliva.”, izjavio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić.

U programu hrvatskog predsjedanja istaknuta su tri politička cilja, oni su jačanje uloge regionalnoga razvoja, sinergija između makroregionalnih strategija i kohezijske politike te poticanje suradnje s državama Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva. Suradnjom i konzultacijama s ostalim dionicima Strategije u Program hrvatskog predsjedanja obuhvaćeno je i pet tematskih ciljeva: suradnja znanstvenih institucija i gospodarskih dionika, zaštita okoliša i održivi gospodarski razvoj, unutarnji plovni putovi, turizam i pametna sela, civilna zaštita te jačanje kapaciteta regionalne i lokalne samouprave.

Nakon svečanog predstavljanja hrvatskog predsjedanja Dunavskom strategijom, održano je svečano uručenje ugovora sufinanciranih iz EU i nacionalnih sredstava. Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić uručio je Gradu Vinkovcima šest ugovora o sufinanciranju projekata ukupne vrijednosti 8,4 milijuna kuna.

Na ovaj način će MRRFEU sudjelovati sufinancirati 60% udjela obveznog sufinanciranja projekata koje Grad Vinkovci kao nositelj trenutno provodi, a odnose se na energetske obnove osnovnih škola, zgrada javne namjene, te projekta Eko-edukacije.