Svjetski dan okoliša, 5. lipnja, Vukovarsko-srijemska županija obilježila je predstavljanjem projekata vezanih uz zaštitu okoliša upriličenom danas u Lovištu “Stari Kunjevci” kod Vinkovaca. Ljudi sebi moraju osigurati optimalne uvjete života, ali treba i čuvati okolinu, poručio je župan Božo Galić.
“Treba živjeti normalno i treba čuvati okolinu. Znači, nije dobro samo čuvati okolinu da se to ne koristi i ne osigura normalan život, ali isto tako pri našim aktivnostima trebamo voditi računa da zaštitimo tu okolinu jer nezdrav okoliš je i nezdrav život”, istaknuo je župan Galić .
Kao posebno važne projekte u tom kontekstu naveo je vodovodnu infrastrukturu koja osigurava vrlo kvalitetnu pitku vodu te s druge strane sustav odvodnje gdje su učinjeni značajni pomaci kako bi se u okoliš ispuštala pročišćena otpadna voda, a cilj je takvim sustavom pokriti cijelu županiju. Radi se još niz projekata kojima je cilj zaštita okoliša, istaknuo je župan Galić, a jedan od njih svakako je regionalno odlagalište otpada. O tom projektu, u suradnji s Osječko-baranjskom županijom, više je rekao Krešimir Raguž, predsjednik Nadzornog odbora tvrtke EKOS za gospodarenje otpadom.
“Sada je u tijeku izrada studijske i projektno tehničke dokumentacije čija je vrijednost 15 milijuna kuna od čega je 85% EU sufinanciranje, a 15% sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Budući centar imat će osam pretovarnih stanica od kojih će tri biti na području naše županije na području Iloka, Županje i Starih Jankovaca”, istaknuo je Krešimir Raguž. Sama izgradnja i opremanje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak trebali bi biti završeni 2024. godine. Koštat će oko 450 milijuna kuna, a uz prihvatljivo rješenje odlaganja otpada otvorit će se i 50-ak novih radnih mjesta.
Mario Raguž, viši stručni savjetnik u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije u nizu projekata koje ustanova provodi kao nositelj ili kao partner izdvojio je prekogranični projekt ispitivanja kvalitete vode.
“To smo radili s Republikom Srbijom, a projekt se odnosio na ispitivanje kvalitete vode na prostoru tompojevačkih ritova u uvjetima intenzivne poljoprivredne proizvodnje kako bi se pokazalo koliko takva proizvodnja utječe na podzemnu i površinsku vodu”, kazao je Mario Raguž ističući kako intervencije u okolišu neminovno imaju utjecaj na biološku raznolikost.
“Nama su najvažnije one indikatorske, ciljne vrste koje su strogo zaštićene i tu nam se pokazalo da tamo gdje je veći antropogeni otisak odnosno gdje je otisak čovjeka na okoliš veći, imamo smanjenje biološke raznolikosti što nam pokazuju indikatorske vrste koje su na vrhu hranidbenoga lanca. Imamo ih manje na onim prostorima gdje je okoliš u lošijem stanju, gdje su lošiji ekološki uvjeti”, istaknuo je Mario Raguž.
Iako se za stanje u Vukovarsko-srijemskoj županiji može reći kako je zadovoljavajuće, kazao je Mario Raguž, ipak postoje dijelovi gdje je ono nešto lošije što nije neočekivano budući da je riječ o području s velikim poljoprivrednim površinama koje se tretiraju kao i velikim površinama pod šumom gdje velike sječe ostavljaju mnoge vrste bez prirodnog staništa.