U sljedeći ponedjeljak, 9. rujna, počinje nova nastavna godina koja završava 17. lipnja 2020. godine, odnosno 22. svibnja 2020. godine za učenike završnih razreda srednje škole.

A u okviru reforme školstva, podsjećaju danas iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, škole i osnivači ove su godine prvi put mogli birati između više mogućnosti realizacije odmora za učenike, odnosno između četiriju kalendara pri čemu svi učenici, bez obzira na odabrani kalendar, imaju isti broj nastavnih dana (161 učenici završnih razreda srednjih škola, 178 ostali učenici) te isti broj dana odmora (16).

Kako se ističe većina škola odabrala je prvi kalendar (67,04 posto), prema kojem zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020. godine. Proljetni odmor za učenike počinje 10. travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine.

Drugi po izboru je četvrti kalendar koji je odabralo 33,38 posto škola. Prema tom kalendaru jesenski odmor je 30. i 31. listopada, s tim da nastava počinje 4. studenoga. Prvi dio zimskoga odmora je od 23. prosinca 2019. do 3. siječnja 2020., s tim da nastava počinje 7. siječnja. Drugi dio zimskoga odmora je od 24. do 28. veljače, s tim da nastava počinje 2. ožujka. Proljetni odmor je 9. i 10. travnja, s tim da nastava počinje 14. travnja.

Na području Vukovarsko-srijemske županije postoji 71 škola. Grad Vinkovci osnivač je 7 osnovnih škola i Glazbene škole Josipa Runjanina, a Grad Vukovar osnivač je 7 osnovnih škola. Osnivač ostalih osnovnih škola te srednjih škola je Vukovarsko-srijemska županija. Sva tri osnivača za školsku godinu 2019./2020. opredijelila su se za prvi ponuđeni kalendar.

A kako objavljuje web portal učenici.com u odabiru kalendara kuriozitet je svakako Koprivničko-križevačka županija kao jedina s tri modela praznika. Tamo će škole kojima je osnivač Županija te Grad Križevci imati prvi kalendar, jedna škola kojoj je osnivač Grad Đurđevac imat će treći kalendari i to jedina u Hrvatskoj dok će pet škola kojima je osnivač Grad Koprivnica imati četvrti kalendar.