Prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU nastavlja pomagati održivost razvoja lokalne zajednice kroz poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture. Vodi se računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti, promicanju održivog razvoja, promicanju korištenja obnovljivih izvora energije i unaprjeđenja energetske učinkovitosti kao i o neovisnosti lokalne zajednice.

Kroz Program za 2018. godinu gradovi i općine na raspolaganju imaju ukupno 60 milijuna kuna koji će biti podijeljeni po županijskom ključu. Na taj način, gradovi i općine s područja Vukovarsko-srijemske županije na raspolaganju imaju 5,6 milijuna kuna. Kroz male projekte komunalne i socijalne infrastrukture značajna sredstva ulažu se u nerazvrstane ceste, nogostupe, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, javnu rasvjetu, dječje vrtiće i igrališta, školske objekte, javne objekte za okupljanje u zajednici, zdravstvene objekte i slično.