U Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji u prošloj su godini zabilježili 1.315 kvarova na vodovodnoj mreži koja je u njihovoj nadležnosti, a koja je ukupno duga preko 600 kilometara, do sada u ovoj godini zabilježeno je 1.137 kvarova, od toga samo u Vinkovcima 657.

Cjevovodi su dotrajali zbog starosti, poneki su stari i više desetljeća, loše kvalitete materijala i zato na njima bilježe veliki broj puknuća i kvarova. Upravo iz tih razloga u Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji pokrenuli su “Projekt smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Vinkovaca”, koji je predstavljen danas u Distribucijskom centru na Kanovcima iz kojeg se upravlja vodocrpilištem u Sikirevcima, a s kojega se vodom opskrbljuje oko 100.000 građana Vukovarsko-srijemske županije.

Riječ je o projektu vrijednom 24 milijuna kuna kojega financiraju Hrvatske vode s 80% i Grad Vinkovci s 20%, a koji će riješiti problem gubitaka u sustavu i učestalih kvarova na mreži.

“Pojedini cjevovodi su dotrajali, loše kvalitete i na njima bilježimo veliki broj puknuća i kvarova koji su jedan od glavnih uzročnika vodnih gubitaka u sustavu. Stoga je glavni cilj ovog projekta smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, mogućnost povećanja tlaka u mreži, kontrola protoka tlaka i gubitaka u formiranim zonama. Radovi obuhvaćaju implementaciju sustava regulacije tlaka, aktivnu kontrolu gubitaka i regulaciju protoka, sanaciju lokacije curenja, odnosno izgradnju 14 mjernih mjerno-regulacijskih okana i uspostavu telemetrijskog nadzora, ugradnju rubnih zasuna na granicama zona, sanaciju otvorenih curenja i rekonstrukciju cjevovoda na području Kanovaca, te nabavu instrumenata za ispitivanje. Rezultat svega trebalo bi biti smanjenje gubitaka u sustavu za oko 20%”, ističe voditelj projekta Dalibor Pavić.

Napominje da će se projekt provoditi u nekoliko faza, a ona prva upravo je počela na Kanovcima i trebala bi biti gotova slijedeće godine. “U ovom dijelu grada imamo i najviše problema vezanih uz puknuće cjevovoda i kvarova te smo se stoga odlučili krenuti upravo s Kanovcima, gdje ćemo zamijeniti preko 9 kilometara mreže. Kroz projekt ćemo, u slijedećih nekoliko godina, ukupno zamijeniti preko 40 kilometara vodovodnih cijevi u Vinkovcima, od ukupno 135 kilometra”, objašnjava Pavić.

Posebno je važno istaknuti da će se kroz projekt riješiti i problem koji imaju stanovnici na Kanovcima, a kojima u vrijeme velikih kiša budu poplavljeni podrumi. Problem će se riješiti odvajanjem oborinske i fekalne odvodnje, odnosno oborinska odvodnja ići će u Bosut, a fekalna na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Za ovu godinu, ugovorom koji su potpisali direktori Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije i Hrvatskih voda, Ivan Rimac i Zoran Đuroković, predviđeno je 5 milijuna kuna, od čega 4 milijuna osiguravaju Hrvatske vode, a milijun kuna Grad Vinkovci.

“Gubici na mnogim vodoopskrbnim sustavima u Hrvatskoj velik su problem ne samo iz razloga što je cijena vode veća za krajnje korisnike, već i zato što nepovoljno utječu na stanje vodnih tijela. Odlučili smo stoga ne tražiti nove izvore, nego kvalitetno sanirati one zalihe koje imamo. Projekt je počeo prošle godine, trajat će 10 godina, a za ovu namjenu godišnje osiguramo preko 100 milijuna kuna za sve vodoopskrbne sustave u Hrvatskoj”, rekla je ovom prilikom Gabriela Braun Jelašić, voditeljica službe korištenja voda u Hrvatskim vodama. Radove izvodi zajednica ponuditelja koju čine “AMM” i “Vodoprivreda” iz Vinkovaca i “Fasek engineering and trading” iz Zagreba, dok će stručni nadzor nad radovima izvoditi “Orion projekt” iz Vinkovaca i “Slavonijaprojekt” iz Županje. Tehničku podršku, analizu i verifikaciju rezultata smanjenja gubitaka provest će tvrtka “Aqua libera”. Kroz dva velika projekta, Projekt Aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna i Projekt smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu, Vinkovci će u sljedećih nekoliko godina biti veliko gradilište kada je riječ o poslovima iz vodnog gospodarstva čime se Vodovod nameće kao jedan od nositelja gospodarske aktivnosti na području grada.

Koliko je ovaj projekt važan vidljivo je iz podataka koji pokazuju da gubitci vode u javnim vodovodima u Hrvatskoj iznose čak 193,6 milijuna prostornih metara godišnje, ili 61 posto ukupne količine isporučene vode. Deset godina ranije gubitak je bio 63 posto, što govori o izuzetno slabom napretku na ovom području.

U VVK, u sklopu ovog projekta, rade i na saniranju 3 od ukupno 4 vodospreme, koje se nalaze u sklopu Distribucijskog centra na Kanovcima. Naime, u tijeku je bojanje zidova najmodernijom bojom koja se koristi za te potrebe, a kako bi voda ostala čista i spremna za upotrebu, ali i kako bi se što više smanjili gubici.