Za usluge skupljanja žira hrasta lužnjaka Hrvatske šume ove će godine plaćati čak 9 kuna bruto za kilogram fizičkim osobama i 7,20 kuna + PDV za kilogram pravnim osobama, što su najveće cifre ikada, kada je otkup žira u pitanju. Ovogodišnji otkup žira, sve šumarije na području Uprave šuma Podružnica Vinkovci, počinju u ponedjeljak, 1. listopada. Iz Hrvatskih šuma napominju da potrebne količine za ovu godinu iznose oko 820.000 kilograma, što znači da će, ako se plan potreba ostvari, za sjemenski materijal koji će se koristiti za sadnju novih šuma ove godine izdvojiti više od 7,3 milijuna kuna. Prije početka skupljanja sve fizičke i pravne osobe trebaju doći u pripadajuću šumariju, gdje će im se izdati dozvola za skupljanje sjemenskog materijala, dok pravne osobe dodatno trebaju potpisati ugovor s Hrvatskim šumama. Inače, Hrvatske šume otkupljuju samo kvalitetan žir, zdrav, bez vidljivih oštećenja i zaraženosti, a onaj lošije kvalitete neće otkupiti jer takav nije za uporabu i ne može se koristiti za pošumljavanje. Na ovu, vrlo stimulativnom otkupnu cijenom, koja je kunu viša nego lani, kada je ista bila rekordna, Hrvatske šume odlučile su se zbog slabog uroda žira koji je i ove godine prilično podbacio.