Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2020. godini. Potpore su namijenjene autorima za književno-umjetnički rad i za prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća. Potpora se neće dodjeljivati autorima za publicistička i stručna djela te za pripremu znanstvenih radova.

Riječ je o godišnjim potporama u pojedinačnom iznosu od 84.000,00 kn, polugodišnjim potporama u pojedinačnom iznosu od 42.000,00 kn i tromjesečnim potporama u iznosu od 21.000,00 kn. Potpore će se autorima isplaćivati u mjesečnim obrocima od 7.000,00 kn.

Autori se nemaju pravo prijaviti na Javni poziv za poticanje književnoga stvaralaštva ukoliko im još uvijek nije objavljena knjiga za koju su zadnji put koristili ovu potporu te ako je Ministarstvo kulture nakladniku već odobrilo potporu za izdavanje prijavljenog naslova ili ako se nakladnik prijavljuje za potporu izdavanju toga djela u istoj godini.

Prijavnice, uz ostalu traženu dokumentaciju koja se dostavlja isključivo elektronički, mogu se poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, 10000 Zagreb, Runjaninova 2. Prijavnice se mogu naći na internetskoj adresi www.min-kulture.hr

Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: knjizevno.stvaralastvo@min-kulture.hr, a prijave se mogu podnositi do 9. rujna 2019. godine.