U Vinkovcima bi uskoro trebala započeti realizacija dva nova, vrlo vrijedna projekta, sufinancirana bespovratnim EU sredstvima, a koji će značajno doprinijeti energetskoj učinkovitosti i uštedama kada su gradski objekti u pitanju.

Projekt “Energetska obnova javne zgrade-zgrade Arhiva” na adresi Duga ulica 2, Vinkovci sufinanciran je u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora”, nositelj je Grad Vinkovci, a ukupna vrijednost projekta energetske obnove iznosi 1.887.540 kuna. Iznos bespovratnih sredstava iznosi 945.485 kuna, dok je preostali iznos osiguran u proračunu Grada.

“U sklopu ovoga projekta bit će provedene određene mjere energetske učinkovitosti, pa će se tako raditi povećanje toplinske izolacije stropne ploče, ravnog krova iznad grijanog prostora i pročelja, zamjena vanjske stolarije energetski učinkovitijom, zamjena plinskog kotla kondenzacijskim, zamjena i ugradnja termostatskih ventila, ugradnja dizalica topline za grijanje ureda, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, te instalacija zaštite od munje. Ono što je važno za istaknuti je činjenica da će ovaj projekt rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje na godišnjoj razini od gotovo 85% u odnosu na godišnju potrošnju za grijanje prije provedbe navedenih mjera, a što će ujedno doprinijeti i smanjenju godišnje emisije CO2 za gotovo 76%”, ističe zamjenik pročelnice Upravnog odjela za kulturu i turizam Grada Vinkovaca Davor Mecanović.

Dodaje da uskoro kreće i provedba projekta “Energetska obnova zgrade arheološkog odjela Gradskog muzeja Vinkovci”, koji je Grad Vinkovci prijavio na javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za “Energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora”, a u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”.

Projekt je rađen u suradnji s Agencijom za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA i Gradskim muzejom Vinkovci, vrijedan je 960.295 kuna, od čega je odobreno bespovratnih 603.554 kuna, dok će preostalih 356.740 kuna osigurati Grad Vinkovci i Gradski muzej Vinkovci.

“Radovi u sklopu ovoga projekta obuhvaćaju obnovu fasade, vanjske stolarije, krovišta, sustava grijanja, kao i dio električnih instalacija. Po završetku radova na ovom projektu očekujemo smanjenje potrošnje energije za grijanje i hlađenje za gotovo 67%, a samim time i smanjenje emisije CO2, također za 67 posto”, objašnjava Mecanović. Napominje da su ovi poslovi dio energetske obnove zgrada javnog sektora, a koja je započela s gradskim vrtićima i nastavljena s osnovnim školama. Oba projekta u fazi su ocjenjivanja dostavljenih ponuda za izvođenje radova, odnosno redovnih postupaka koji bi trebali biti gotovi do kraja godine.