Članovi društva Naša djeca grada Vinkovaca danas su ponovno pokrenuli akciju “Za osmijeh djeteta u bolnici”, a u sklopu obilježavanja Dječjeg tjedna. Volonteri DND-a tako su u popodnevnim satima održali kreativnu radionicu na odjelu pedijatrije, u igraonici Artinčica. Zanimljivo je i to da je Društvo potpisalo ugovor o suradnji sa Zdravstvenom i veterinarskom školom dr. Andrija Štampar Vinkovci, iz čega proizlazi da će volonteri medicinske škole zajedno s volonterima DND-a održavati redovite kreativne radionice na odjelu pedijatrije. Tako su danas tri učenice, Mirela Jaružanin iz Gunje, Ivana Šolaja iz Posavskih Podgajaca i Matea Lončar iz Otoka ostale poslije nastave i svoje slobodno vrijeme posvetile djeci. Cilj im je, kažu, volontirati i pomoći djeci koja su na liječenju u bolnici da im vrijeme boravka prođe što zanimljivije i brže. Napominju da im tako nešto nije na teret i da s radošću svoje slobodno vrijeme provode na ovaj način. “Društvo Naša djeca grada Vinkovaca provodi akciju Za osmijeh djeteta u bolnici u suradnji sa Savezom Društava Naša djeca Hrvatske, Hrvatskim društvom za preventivnu i socijalnu pedijatriju i Hrvatskom udrugom medicinskih sestara-pedijatrijska sekcija. Cilj akcije, koju na Dječjem odjelu vinkovačke bolnice provodimo od 1999. godine, je humanizacija bolničkog liječenja djece, a zadatak volontera Društva Naša djeca je organizirati zabavne, kreativne i edukativne aktivnosti”, ističe Klaudija Mandić, predsjedinca Društva Naša djeca Vinkovci. Inače, od 2008. godine dječji odjel Opće bolnice Vinkovci ponosno nosi naziv Dječji odjel-prijatelj djeteta, a volonteri Društva Naša djeca Grada Vinkovaca vlasnici su Povelje Saveza Društava Naša djeca Hrvatske za stručno vođenje zabavnih i edukativnih aktivnosti za djecu u bolnici.