Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci, Centar kompetencija Vinkovci i Šumarski fakultet su 2019. potpisali sporazum i ugovor o suradnji s ciljem izvođenja stručnog studija Drvna tehnologija u Vinkovcima od akademske godine 2020./2021. Za izvođenje studija bila je potrebna i suglasnost Senata Sveučilišta u Zagrebu, koja je dobivena 18. veljače 2020. godine.

Ovim činom će se preddiplomski stručni studij Drvne tehnologije od iduće jeseni izvoditi u Vinkovcima. Stručni će studij u prvi semestar moći upisati do 40 studenata. Trajat će šest semestara, a njegovim završetkom, studenti će steći stručni naziv – stručni prvostupnik drvne tehnologije.

Nositelj organizacije i izvođenja nastave na stručnom studiju je Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet koji se obvezuje organizirati i izvoditi nastavu po Programu i Planu stručnog studija. Drvni sektor ima veliku potrebu za visokoobrazovanim stručnjacima tako da velik broj stručnih prvostupnika drvne tehnologije ima svoje mjesto na tržištu rada.

Osim toga, završetkom studija prvostupnici imaju mogućnost nastavka studiranja na nekom od diplomskih ili specijalističkih studija Šumarskog fakulteta u Zagrebu ili drugih fakulteta. Više o studijima se može pronaći na web stranici Šumarskog fakulteta.

Odobren projekt stručne prakse

Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za projekt „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta“ odobrena su sredstva u iznosu od 3.902.617,14 HRK u sklopu Poziva „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju iz Europskoga socijalnog fonda“ iz Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“

Projektima će se provoditi aktivnosti unapređenja kvalitete stručne prakse kao obveznoga ili izbornoga dijela studijskoga programa te jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja uz rad, što će omogućiti stjecanje praktičnih vještina za rad hrvatskih studenata i povećati njihovu zapošljivost.

Cilj projekta „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta“ je pružanje podrške povećanju zapošljivosti studenata Šumarskog fakulteta na tržištu rada putem omogućavanja stjecanja praktičnih vještina za rad kroz unapređenje i provedbu stručne prakse. Studenti će kroz ovaj projekt steći praktične vještine i znanja, kao i prvo radno iskustvo sudjelovanjem u aktivnostima koje se temelje na rješavanju stvarnih problema u sektoru.

Studenti šumarstva i drvne tehnologije će edukacijom kroz stručnu praksu u vidu mentoriranog praktičnog rada na fakultetu, grupne višednevne terenske nastave u tvrtkama i parkovima prirode te individualne prakse u tvrtkama u trajanju od mjesec dana steći dodatne vještine za uspješnije uključivanje na tržište rada. Partneri na projektu su Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj i Drvni klaster Slavonski hrast, koji će dodatno pomoći u ostvarivanju kontakta s poslodavcima i provedbi projektnih aktivnosti.