Foto: Grad Vukovar
U vukovarskoj četvrti Sajmište završena je rekonstrukcija ceste u Ulici Ive Tijardovića, a riječ je o investiciji nešto većoj od 2,4 milijuna kuna pri čemu je Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara projekt sufinancirao s 1,8 milijuna kuna, s 200.000 kuna pripomoglo je i Ministarstvao regionalnog razvoja i fondova EU, a  prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. “Projekt je obuhvatio rekonstrukciju ceste, parkirališta, pješačke i biciklističke staze te javnu rasvjetu. U tom dijelu Sajmišta sada svjedočimo urbanoj slici koja je, pored novih višestambenih zgrada i blizine Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar, bila nužna”, ističu iz vukovarske Gradske uprave. Izvođač radova bila je tvrtka Osijek-Koteks, a uređeno je ujedno i 26 parkirališnih mjesta. Inače, Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara ove godine sudjeluje u projektima pod vodstvom Grada Vukovara s iznosom od 60 milijuna kuna.