Upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji danas je raspisao Natječaj za dodjelu potpore za obrazovanje.

Potpore za obrazovanje, za školsku, odnosno akademsku godinu 2019./2020., dodjeljuju se tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija te potpore za naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (sveučilišnih i specijalističkih) za: djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata, dragovoljce iz Domovinskog rata, hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, djecu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, djecu dragovoljca iz Domovinskog rata, djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

Tekst Natječaja te prijavni obrasci, dostupni su na mrežnoj stranici Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( https://zaklada-branitelja.hr/?p=641 )

Prijave na Natječaj podnose se zaključno do 25. studenoga na adresu: Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Park Stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb (s naznakom – Natječaj za potporu za obrazovanje).