Jučer je počela isplata avansa poljoprivrednicima, te će ukupno 1,1 milijarda kuna sjesti na račune više od 100.000 poljoprivrednih proizvođača, koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu u 2018. godini. “Ove godine osigurali smo 180 milijuna kuna više avansa za naše poljoprivrednike. Bit će isplaćena sredstva obračunata po površini i to po osnovi osnovnog, zelenog i preraspodijeljenog plaćanja”, izjavio je ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. Podsjetimo, za osnovno plaćanje po površini prihvatljive poljoprivredne površine su obradivo zemljište, trajni travnjaci i trajni nasadi na kojima se obavlja poljoprivredna aktivnost i koje su upisane u evidenciju korištenja poljoprivrednog zemljišta. Preraspodijeljeno plaćanje dodjeljuje se za prvih dvadeset prihvatljivih hektara poljoprivrednog gospodarstva i to svim korisnicima koji ostvaruju osnovno plaćanje. Plaćanje za provođenje praksi korisnih za klimu i okoliš, odnosno zeleno plaćanje, isplaćuje se za one površine koje su prihvatljive za osnovno plaćanje i to kao postotak ukupne vrijednosti osnovnog plaćanja. Poljoprivrednici koji se bave klasičnom proizvodnjom trebaju provoditi zelene prakse da bi ostvarili pravo na zeleno plaćanje, dok površine pod ekološkom proizvodnjom automatski ostvaruju uvjete za zelena plaćanja. Novac za ovu isplatu Hrvatskoj se refundira iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, a u avansu će se isplatiti 70% EU dijela sredstava namijenjenih proizvodnoj 2018. godini.