18 C
Vinkovci
Ponedjeljak, 3. listopada 2022.

Završna konferencija projekta ForestFlow

Više od autora

- vl promo-


Aneta Pšihistal
Aneta Pšihistal
aneta.psihistal@novosti.hr

U Vinkovcima je danas održana završma konferencija EU projekta ForestFlow – prekogranična suradnja na zaštiti ljudi i prirodnih dobara od poplava kroz unaprjeđenje infrastrukture i razvoj prekogranične suradnje. Vodeći partner projekta bile su Hrvatske šume UŠP Vinkovci te JP Vojvodinašume, uz partnere na projektu: Hrvatske vode, Institut za razvoj i međunarodne odnose iz Hrvatske te JVP Vode Vojvodine i Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Srbije. Projekt je trajao dvije godine, a cilj mu je bio nalaženje rješenja za brži oporavak pograničnih područja stradalih u katastrofalnim poplavama 2014. godine u Vukovarsko-srijemskoj županiji u Hrvatskoj te u Srijemskom okrugu u Srbiji.

ForestFlow realiziran je u okviru IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2007.-2013. Za dvije godine trajanja projekta partnerima je na raspolaganju bilo ukupno 1,4 milijuna eura uz EU sufinanciranje od 85 %. Ta su sredstva utrošena u obnovu objekata oštećenih u poplavama, osiguranje i razvijanje djelotvornih sustava zaštite od poplava u pograničnom području spačvanskog i bosutskog bazena te uređenje pristupnih putova u slučaju katastrofičnih situacija. Značajan dio projekta bilo je i obnavljanje populacije jelenske divljači koja je nastradala za vrijeme poplava te izgradnja prihvatilišta, motrionica, hranilica i pojilišta kako bi se reintroducirana divljač što bolje snašla u novome okolišu. Također, provedene su i zajedničke akcije poput uspostave interventnih timova i planova te pokazne vježbe u svrhu djelotvornije obrane od poplave, a provedena je i edukacija najmlađih u šest osnovnih škola te dvije srednje šumarske škole s obje strane granice.

“Izuzetno sam zadovoljan cijelom pričom vezanom uz ovaj projekt i suradnjom s kolegama iz Vojvodinašuma i svih partenar na projektu s hrvatske i srpske strane. Projekt je vezan uz naš životni prostor s jedne i s druge strane granice gdje bude situacija koje nam zaprečavaju suradnju, a priroda nas vrlo često navede da neke stvari moramo rješavati zajedno. Tako je bilo i u ovom slučaju sanacije šteta koje je nanijela poplava, a ovim projektom pokazujemo i kako se pripremiti da u budućnosti do takvih situacija ni ne dođe”, istaknuo je ovom prilikom Damir Dekanić, voditelj Uprave šuma Podružnica Vinkovci.

“Ulaganja kroz ovaj projekt su vrlo vrijedna i znatno će poboljšati situaciju na terenu, a ako ne uspijemo zaštiti sav prostor, prije svega stanovnike s obje strane granice, težit ćemo ka tome da barem ublažimo snagu te vode, koju smo na našim prostorima 2014. godine imali priliku vidjeti i koju ljudska energija, snaga, ne može zaustaviti ako se kvalitetno ne pripremi u nekom prethodnom periodu”, istaknula je Marta Takač, direktorica Vojvodinašuma.

U katastrofalnoj poplavi 2014. godine, štete u poljoprivredi procjenjene su na oko 30 milijuna eura u Hrvatskoj i 64,8 milijuna eura u Srbiji. Poplavom je pogođeno 250 km2 površine u Hrvatskoj te 300 km2 površine u Srbiji, a život je izgubilo najmanje 60 osoba. Poljoprivrednici u oba područja pretrpjeli su velike štete, uključujući i oko 180 tona uginulih domaćih i divljih životinja u Hrvatskoj i 288 tona u Srbiji. Poplavljen je veliki broj poljoprivrednih objekata te 8.500 ha usjeva u Hrvatskoj i 90.000 ha usjeva u Srbiji.

U to vrijeme, istaknuto je, nije bilo protokola komunikacije između organizacija nadležnih za zaštitu od poplava obiju država. Zbog toga je veliki značaja projekta ForestFlow i u aktivnostima na uspostavi prekograničnog sustava prevencije od poplava i prekograničnog partnerstva u upravljanju zaštitom od poplava.  

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno