Završna konferencija projekta „OBLAK- obrazovanjem do lakšeg zaposlenja“ održana je jučer putem Zoom aplikacije.

Nositelj projekta je Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA, d.o.o., a partneri na projektu su: Učilište STUDIUM, VIVA-M j.d.o.o., te Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci i Područni ured Vukovar. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkovitost ljudskih potencijala 2014—2020., prijavljen na poziv Lokalna inicijativa za poticanje zapošljavanja – faza III, broj poziva UP.01.3.1.01

Završnu konferenciju predvodila je voditeljica projekta Kristina Jukić, koja je nakon uvodnih riječi i pozdrava prezentirala rezultate projekta. Naime, riječ je o projektu ukupnog trajanja 24 mjeseca i ukupne vrijednosti 976.301,31 kunu.

Ciljane skupina u sklopu projekta su nezaposleni pripadnici ranjivih skupina: mladi, žene, osobe s invaliditetom te nacionalne manjine. Svrha projekta je povećati zapošljivost nezaposlenih osoba od 15 – 29 godina u Vukovarsko-srijemskoj županiji putem jačanja njihovih znanja i vještina kroz treninge i programe osposobljavanja za kojima postoji potreba na tržištu rada.

Svi zacrtani ciljevi u sklopu projekta su uspješno realizirani, a u raznim aktivnostima ukupno je sudjelovalo oko 50 osoba.

Kroz projekt provedeni su programi osposobljavanja za poslove Voditelja/ice za izradu i provedbu EU projekata te Suradnika/ice za izradu i provedbu EU projekata. Programi su verificirani i priznati od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te je po završetku programa, polaznicima koji su položili programe izdano uvjerenje o pravom upisu u elektroničku radnu knjižicu. Po završetku programa osposobljavanja polaznici su imali priliku primijeniti stečeno znanje u realnom sektoru kroz mentoriranje koje su im osigurali djelatnici Agencije VIA, Učilišta Studium i tvrtke VIVA-M.

Također ciljanoj skupini je bila pružena prilika da pohađaju treninge iz digitalnog marketinga, nakon kojeg su polaznici imali mogućnost polaganja certifikata tvrtki Google i IAB Europe.

Kao jedan od bitnih rezultata valja naglasiti i aplikaciju Oblak, koja je financirana u sklopu projekta a nudi priliku poslodavcima iz sfere EU fondova da ostanu umreženi s potencijalnim poslodavcima na području EU projekata.

Kroz projekt održano je i predavanje u srednjoj Ekonomskoj i trgovačkoj školi Ivana Domca Vinkovci, o mogućnostima i prednostima koje EU pruža za mlade osobe, kako bi se afirmirala znanja Voditelja i Suradnika na EU projektima, jer su upravo oni buduća radna snaga na tržištu.

Po završetku konferencije, voditeljica projekta Kristina Jukić zahvalila se svima koji su na bilo koji način doprinijeli i sudjelovali u aktivnostima koje su rezultirale uspješnom provedbom.